Badania i rozwój

Czas wprowadzenia produktu na rynek ma kluczowe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, im szybciej produkt trafi na rynek, tym szybciej projekt zacznie generować przychód.

Każda firma stara się ten czas skracać do minimum przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu potencjału dostępnych zasobów. Doświadczenie, zdobyte podczas konstruowania maszyn na przestrzeni lat, pozwala nam pracować równolegle z wieloma naszymi klientami, nad koncepcją produkcji i montażu, tak aby maksymalnie efektywnie wytwarzać dany wyrób.

Dzięki rozpoczęciu współpracy na wczesnym etapie, gdy drobne zmiany w komponentach mogą zostać jeszcze wprowadzone, produkty posiadają wysoką wartość dodaną. Są przez to prostsze w wytwarzaniu oraz montażu, co finalnie przekłada się na mniejszy koszt wytworzenia danego produktu. Dodatkowym atutem takiego schematu działania jest finalnie skrócony czas dostawy maszyny, wynikający z wcześniejszego zapoznania się z produktem i specyfiką jego wytwarzania. Zakres świadczonych usług badań i rozwoju obejmuje m. in.

 • Opracowanie koncepcji montażu i kontroli procesu
 • Opracowanie layoutu z wymaganym zakresem urządzeń i szacunkowymi wymiarami maszyn
 • Wyznaczenie schematu przepływu produktu biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z dostępnej przestrzeni oraz liczbę operatorów
 • Wyznaczenie sprzętów wymaganych do wytworzenia danego produktu
 • Przygotowanie wstępnego modelu 3D przedstawiającego koncepcję działania kluczowych mechanizmów
 • Testy systemów wizyjnych do specyficznych aplikacji
 • Opracowanie szczegółowe kluczowych mechanizmów maszyn
 • Opracowanie i tworzenie funkcjonalnych prototypów mechanizmów
 • Rapid prototyping

Badania i rozwój

Czas wprowadzenia produktu na rynek ma kluczowe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, im szybciej produkt trafi na rynek, tym szybciej projekt zacznie generować przychód.

Każda firma stara się ten czas skracać do minimum przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu potencjału dostępnych zasobów. Doświadczenie, zdobyte podczas konstruowania maszyn na przestrzeni lat, pozwala nam pracować równolegle z wieloma naszymi klientami, nad koncepcją produkcji i montażu, tak aby maksymalnie efektywnie wytwarzać dany wyrób.

Dzięki rozpoczęciu współpracy na wczesnym etapie, gdy drobne zmiany w komponentach mogą zostać jeszcze wprowadzone, produkty posiadają wysoką wartość dodaną. Są przez to prostsze w wytwarzaniu oraz montażu, co finalnie przekłada się na mniejszy koszt wytworzenia danego produktu. Dodatkowym atutem takiego schematu działania jest finalnie skrócony czas dostawy maszyny, wynikający z wcześniejszego zapoznania się z produktem i specyfiką jego wytwarzania. Zakres świadczonych usług badań i rozwoju obejmuje m. in.

 • Opracowanie koncepcji montażu i kontroli procesu
 • Opracowanie layoutu z wymaganym zakresem urządzeń i szacunkowymi wymiarami maszyn
 • Wyznaczenie schematu przepływu produktu biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z dostępnej przestrzeni oraz liczbę operatorów
 • Wyznaczenie sprzętów wymaganych do wytworzenia danego produktu
 • Przygotowanie wstępnego modelu 3D przedstawiającego koncepcję działania kluczowych mechanizmów
 • Testy systemów wizyjnych do specyficznych aplikacji
 • Opracowanie szczegółowe kluczowych mechanizmów maszyn
 • Opracowanie i tworzenie funkcjonalnych prototypów mechanizmów
 • Rapid prototyping

Projekty UE

Projekty obecnie realizowane

Nazwa: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej.

Zapytania ofertowe dot. projektu »

Firma ELPLC realizuje projekt nr POIR.02.01.00-00-0236/17 pn. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w którym będą prowadzone prace badawcze nad opracowaniem zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branż automotive oraz maszynowej. W ramach projektu zostanie wybudowane centrum inżynieryjne automatyki przemysłowej o łącznej powierzchni 2 805,8 m² składającego się z Prototypowni oraz zaplecza socjalno-biurowego dla kadry B+R. Centrum zostanie wyposażone w niezbędną infrastrukturę, a także zakupione zostanie niezbędne wyposażenie i wartości niematerialne i prawne niezbędne do rozpoczęcia działalności badawczej. Utworzenie Centrum B+R umożliwi więc spółce zwiększenie skali intensywności prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikację oferty poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów, prototypów maszyn i instalacji wysokiej technologii.

Wartość całkowita projektu: 6 591 324,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 496 264,00 PLN