Zapytania ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi przetargami i zapytaniami ofertowymi oraz do składania ofert.


 

ZAPYTANIA OFERTOWE DOT. PROJEKTU: „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej”

1. Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na „Zakup oprogramowania do projektowania schematów elektrycznych i pneumatycznych (licencja na jedno stanowisko). 2018-09-26

Załączniki (pliki):

2. Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na „Zakup oprogramowania CAD do modelowania 3D (Licencja na 1 stanowisko). 2018-09-26

Załączniki (pliki):

3. Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie rozeznania rynku na „Zakup dwóch programatorów SIMATIC”.

Załączniki (pliki):