ELPLC Smart Factory

ELPLC Smart Factory

System zarządzania i monitorowania produkcji, zbierający i analizujący dane z maszyn.

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linie przeznaczone do produkcji i testowania amortyzatorów zajmują wysoką pozycję w portfolio firmy i doczekały się wielu innowacji.

Linie dysz cyrkonowych

Linie dysz cyrkonowych

Zrobotyzowane linie w ciągu technologicznym wytwarzania dysz cyrkonowych, produktu dla branży odlewniczej.

ELPLC Smart Factory

Oprogramowanie » ELPLC Smart Factory

Termin smart factory prawie zawsze występuje w opracowaniach dotyczących koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej – Industry 4.0. Innowacje produkcyjne, nowe procesy biznesowe oraz zaawansowane technologie informatyczne tworzą wachlarz zupełnie nieznanych wcześniej możliwości. Można powiedzieć, że fabryka w wersji SMART to w zasadzie dwie fabryki – jedna fizyczna, czyli konkretne maszyny, infrastruktura itd. Druga cyfrowa (digital twin), czyli odbicie tej fizycznej w przestrzeni danych określających stan procesu i jego poszczególnych części składowych. Oczywiście digital twin też potrzebuje konkretnej infrastruktury informatycznej opartej o własne zasoby sprzętowe lub rozwiązania chmurowe plus oprogramowanie. Oprogramowanie wydaje się być tutaj kluczowe w efektywności wykorzystywania potencjału ogromnego strumienia danych, jakie otrzymuje się w tej koncepcji funkcjonowania fabryki.

ELPLC Smart Factory to wielokrotnie wdrożony oraz wciąż rozwijany (continuous development) system oparty na paradygmacie „digital twin”. Składa się z dwóch modułowych aplikacji: Monitoring oraz Web. Sercem systemu jest aplikacja Monitoring, zapewniająca bogaty zestaw funkcjonalności, zebranych w cztery moduły.

ELPLC Smart Factory

INTEGRACJA SYSTEMÓW

 • Obsługa większości PLC
 • Własne protokoły
 • Dedykowane lokalne DB
 • Integracje z MES, MRP, ERP
 • Opcje IoT / Cloud

AKWIZYCJA DANYCH

 • Informacje o produkcji
 • Informacje o cyklach i procesach
 • Praca operatorów i przestoje
 • Wartośći parametrów globalnych
 • Alarmy i zdarzenia

TRACEABILITY

 • Traceability materiału i komponentu
 • Śledzenie w czasie rzeczywistym
 • Pełna historia komponentu
 • Identyfikowalność komponentu
 • Serializacja

ANALIZA HISTORYCZNA

 • Śledzenie zmian w referencjach
 • Rejestr zdarzeń
 • Podsumowania produkcji
 • Analizy pareto statusów
 • Wykresy parametrów liczbowych

MONITORING KPI

 • Efektywność pracy operatorów
 • Średnie czasy pracy
 • Rekordy
 • Optymalizacja pracy
 • Dostosowanie do linii

NADZOROWANIE PRODUKCJI

 • Podgląd aktulnego stanu linii
 • Szczegółowe dane pomiarowe
 • Statystyki i raporty
 • Śledzenie komponentu oraz BOM
 • Szybka informacja graficzna

MONITORING MEDIÓW

 • Podgląd historii mediów
 • Raporty analizy mediów z podziałem na statusy
   
   

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 • Wsparcie dobrych praktyk produkcyjnych (np. GMP)
 • Dostępność historii komponentów
 • Ułatwiona analiza problemów jakościowych

WSPARCIE UR / CMMS

 • Analiza wydajnośći
 • Analiza awaryjności
 • Identyfikacja przyczyn
 • Przestoje, opóźnienia, zacięcia
 • Predictive maintenance

SENSOWNE RAPORTOWANIE

 • Raporty historyczne
 • Podsumowania, analizy, rejestry
 • Eksport CSV
 • Duże możliwości dopasowania raportów do klienta

APLIKACJA WEB

 • Dostęp do aktualnych i historycznych danych z dowolnego miejsca na świecie
 • Moduł konfiguracyjny
 • Moduł raportowania

MULTISYSTEM

 • Dowolny sytem operacyjny
 • Dowolna przeglądarka
 • Wdrożenia PC, IPC, HMI
 • Opcje dostosowania
   

 

ELPLC Smart Factory system integration

Moduł zbierania danych zapewnia elastyczne możliwości integracji z innymi systemami klientów, zarówno jeśli chodzi o wysyłanie danych wpływających na produkcję jak i odbieranie danych z produkcji. Za pomocą połączeń z dowolnymi w zasadzie sterownikami PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley, Beckhoff itp.) lub innymi systemami, moduł zbiera informacje o: produkcji, cyklach, procesach, pracy operatorów, przestojach, wartościach parametrów globalnych, alarmach oraz zużyciu mediów. Zapewnione są w ten sposób dane do natychmiastowej analizy i mogą być zapisane w lokalnej bazie MSSQL. Moduł zapewnia monitorowanie i scentralizowane zarządzanie receptami produkcyjnymi (np. ich porównywanie lub synchronizację). Udostępnia także zarządzanie autoryzacją użytkowników np. poprzez logowania kartami RFID.

Moduł podglądu aktualnego stanu linii to możliwość śledzenia produkcji w czasie rzeczywistym ze szczegółami dotyczącymi danych pomiarowych, trwających alarmów, itp. Oraz tworzenia  statystyk i raportów. Można śledzić historię aktualnie produkowanej części i jej BOM. Sumaryczny rzut na linię produkcyjną pozwala na uzyskanie szybkiej informacji graficznej dotyczącej alarmów oraz stanu produkcji na poszczególnych stacjach / zespołach / modułach.

Moduł diagnostyki i analizy danych historycznych udostępnia różnorodne możliwości raportowania. Opcja dogodnej personalizacji raportów i dostosowania funkcjonalność do konkretnych potrzeb klienta. Główne zadanie tego modułu to ułatwienie zrozumienia napływających danych:

 • wykres wartości parametrów liczbowych w czasie
 • podgląd parametrów referencji zmienionych przez użytkowników
 • pełna historia produkcji dla określonej sztuki
 • podgląd indywidualnych parametrów dla wybranych stacji
 • zestawienie czasów pracy, postojów stacji i rejestr zdarzeń
 • pareto statusów z podziałem na referencje dla stacji i dnia
 • podsumowanie produkcji z podziałem na nr palety / gniazda
 • raport parametrów globalnych, zestawienia stanów stacji
 • podgląd historii i analiza mediów z podziałem na statusy
 • eksport danych (CSV)
 • predictive maintenance

ELPLC Smart Factory raporty i wykresy

ELPLC Smart Factory - moduł KPI

Moduł analizy wydajności i awaryjności linii jest narzędziem do całościowej analizy produkcyjnej poprzez relacje pomiędzy alarmami na modułach produkcyjnych, identyfikację wąskich gardeł, najczęstszych powodów przestojów, opóźnień, zacięć czy określenie sumy opóźnień linii z podziałem na różne przyczyny.

Dodatkowy moduł analizy pracy operatorów KPI pomaga określić efektywność pracy operatorów, ich średnie czasy pracy, rekordy i dostarcza cennych informacji inżynierom produkcji. Moduł KPI jest wdrażany na nowych liniach produkcyjnych na życzenie klienta i dostosowywany do konkretnych wymagań

Dzięki aplikacji Web zawsze możliwy jest dostęp do bieżących i historycznych danych z dowolnego miejsca w firmie lub dowolnego miejsca na świecie, dowolnej przeglądarki, dowolnego systemu operacyjnego. Dostępny jest moduł konfiguracyjny i moduł raportowania.

Użytkownicy ELPLC Smart Factory cenią sobie jego liczne funkcjonalności, które są domyślnie dostępne bez ukrytych kosztów oraz profesjonalne wsparcie eksperckie podczas wdrażania i obsługi serwisowej. To system stworzony przez inżynierów dla inżynierów, to inteligentne narzędzie do zarządzanie produkcją w pełni reprezentujące standardy Industry 4.0. Warto dodać, że nasze linie i stacje są stworzone do współpracy z ELPLC Smart Factory - zyskujesz kompleksowe, w pełni zintegrowane rozwiązanie bez konieczności stosowania dodatkowych systemów.