TOMAI Factory System

TOMAI Factory System

System zarządzania i monitorowania produkcji, zbierający i analizujący dane z maszyn.

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linie przeznaczone do produkcji i testowania amortyzatorów zajmują wysoką pozycję w portfolio firmy i doczekały się wielu innowacji.

Linie dysz cyrkonowych

Linie dysz cyrkonowych

Zrobotyzowane linie w ciągu technologicznym wytwarzania dysz cyrkonowych, produktu dla branży odlewniczej.

Jak weryfikować wytrzymałość ciśnieniową skraplaczy klimatyzacji przy użyciu systemu wizyjnego?

Bartłomiej Juszczyk, Piotr Jaworski, 2023.02.07, Systemy wizyjne

Systemy wizyjnej oceny jakości znajdują zastosowanie w różnorodnych aplikacjach, gdzie istotne jest sprawdzenie taki cech jak: wymiary, poprawność montażu, właściwości powierzchni, kształt, kolor, itp. Stanowią ważny moduł zrobotyzowanych linii montażowych, są źródłem informacji o defektach procesów technologicznych. Przykładem jest stacja przeznaczona do wizyjnej kontroli zgodności skraplaczy po teście ciśnieniowym.

System wizyjny testera

Testy jakościowe skraplaczy

Aluminiowe rurki z których składa sie skraplacz, powinny być odpowiednio uformowane, co zależy między innymi od jakości procesu lutowania wewnętrznych finsów. Skraplacz jako element układu klimatyzacji, musi być przetestowany przy pomocy odpowiedniego ciśnienia w celu sprawdzenia jego szczelności. W przypadku nieprawidłowego lutowania, test ciśnieniowy powoduje odkształcenie rurki.

Może ona być dalej szczelna, ale taka deformacja powinna spowodować odrzucenie skraplacza jako wadliwie wykonanego. Najczęściej akceptowalny jest maksymalnie pojedynczy niezlutowany fins.

Przykładowy obraz OK NOK

Stanowisko inspekcji wizyjnej

Jeden skraplacz to wiele rurek i finsów do sprawdzenia. System wizyjny takiego stanowiska jest ruchomy, wyposażony w 5 do 7 kamer w zależności od wielkości skraplacza. Zapewnia automatyczną ocenę całości komponentu pod kątem odkształceń rurek z dokładnością 0,05mm. Wykonywanych jest kilka przejazdów i od 1000 do 2000 zdjęć. Oprogramowanie umożliwia lokalizację defektów poprzez określenie numeru kamery i współrzędnych X,Y. Wynik pomiaru jest podawany w % nominalnej wysokości rurki, czyli wynik bliski 100% będzie rezultatem OK, natomiast przykładowo 224% będzie oznaczał znaczne odkształcenie. Maszyna jest przeznaczona do użytkowania w produkcji seryjnej. Wyposażono ją w czytnik, drukarkę i system naklejania etykiet po skończonym teście. Stacja może być przystosowana do obsługi różnych referencji skraplaczy. Operator wykonuje załadunek i rozładunek skraplacza.

HMI

Ekran HMI opisujący parametry testu, które można skonfigurować w zależności od rodzaju skraplacza

Kamery

Kamery systemu wizyjnego

Stanowisko inspekcji wizyjnej

Stacja inspekcji wizyjnej skraplaczy po teście ciśnieniowym

Stacje ze skraplaczem

Stacja ze skraplaczem gotowym do testu

Maszyny i linie ELPLC SA

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowaniu maszyn, kompletnych zrobotyzowanych linii montażowych oraz tworzeniu oprogramowania dla przemysłu. Oferujemy nasze kompetencje dla wielu branż. Dostarczamy rozwiązania Przemysłu 4.0 / Smart Factory.

Automatyzacja i robotyzacja
Budowa linii i maszyn
Modernizacja istniejących linii
Oprogramowanie dla przemysłu
Serwis
Badania i rozwój
Powrót do bloga

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj praktyków