How to test leakness (2) - automation & robotization.

Bartłomiej Juszczyk, 2021.10.06, Linie i maszyny

Powszechność testowania szczelności w wielu branżach przemysłu, powoduje zainteresowanie automatyzacją i robotyzacją tego procesu. Mnogość kształtów, gabarytów, materiałów i rozmaite przeznaczenie testowanych komponentów wymagają uważnego podejścia przy projektowaniu maszyn i linii.

Zrobotyzowane testowanie szczelności

Sercem każdego systemu jest odpowiednia aparatura pomiarowa. Wysoka wydajność i precyzja pomiaru to jedno, ale nie mniej ważnymi aspektami z punktu widzenia producenta linii lub autonomicznej stacji są: intuicyjne i elastyczne możliwości integracji aparatu pomiarowego oraz eksperckie wsparcie w obsłudze, programowaniu, serwisie i kalibracji ze strony jego dostawcy. Dzięki temu zapewniony jest dobór właściwego sprzętu i dużo łatwiej automatyzuje się proces. Ostatecznie konkretną korzyść operacyjną w postaci sprawnego procesu, odnosi odbiorca końcowy maszyny.

Cechy dobrej aparatury pomiarowej

Jeżeli mówimy o aparaturze pomiarowej, to mamy tu do dyspozycji różne metody (np. metoda powietrzna) czy też różne podejścia do samego pomiaru (pomiar spadku ciśnienia metodą różnicową, pomiary przepływów, detekcję gazów i inne). Można mnożyć przykłady takich procesów dla różnych branż. W automotive będzie to badanie szczelności elementów silnika, amortyzatorów, chłodnic, systemów A/C ; w elektrotechnice czy elektronice: kontrola szczelności wszelkich obudów, pojemniczków, armatury, podsystemów urządzeń AGD, itp.; w innych branżach takich jak produkcja tworzyw sztucznych, farmaceutyka, FCMG i inne - testuje się opakowania (pojemniki ciśnieniowe, dozowniki, blistry) czy też różnego rodzaju osprzęt.

Typowy proces

Zrobotyzowane testowanie szczelności

Warto przyjrzeć się konkretnemu procesowi indywidualnie i rozważyć możliwości jego automatyzacji i robotyzacji. Komponent może być podawany do testu w ramach zintegrowanego systemu transportowego linii lub za pomocą odpowiedniego robota z dostosowanym chwytakiem. Po załadowaniu komponentu przeprowadzany jest test lub kilka testów w zależności od potrzeby. Aparatura pomiarowa powinna mieć możliwość definiowania programów testowania oraz ich automatycznego wyboru czy uruchamiania przez jednostkę sterującą (sterownik PLC). Często w ramach stacji można zintegrować dodatkowe systemy testujące (np. systemy wizyjnej kontroli jakości) lub markujące (znakowanie laserowe, mechaniczne, generowanie i wydruk etykiet) – przynosi to dodatkowe korzyści operacyjne w postaci optymalizacji przestrzeni i czasu cyklu maszynowego. Po zakończeniu operacji przewidzianych w ramach danej referencji produkcyjnej na stanowisku testowania – transport lub robot odbiera komponent i przekazuje go dalej. Istotne może być zintegrowanie robota szczególnie w przypadku elementów ciężkich (takimi są np. bloki silników). Niezwykle istotne jest też przystosowanie linii lub maszyny do pracy w środowisku Przemysłu 4.0, gdzie np. dane pochodzące z testu stanowią użyteczny element pełnej historii produkcji komponentu i zapewnienia jakości.

ELPLC S.A. posiada unikatowe doświadczenie jeśli chodzi o automatyzację i robotyzację testów szczelności. Zaprojektowaliśmy, zbudowaliśmy i wdrożyliśmy wiele rodzajów testerów szczelności, m.in. w produkcji chłodnic, amortyzatorów, sprężyn gazowych, silników, opakowań czy też obudów dla elektroniki. Od wielu lat owocnie współpracujemy z liderem rozwiązań pomiarowych w tym obszarze – ATEQ. Oferujemy stanowiska autonomiczne lub stanowiące fragment kompletnej, zrobotyzowanej linii produkcyjnej, integrujemy zrobotyzowane moduły do już istniejących linii.