Modernizacja istniejących linii

Podczas wprowadzania nowego wyrobu do produkcji, jedną z kluczowych kwestii jest decyzja o budowie nowej linii lub przebudowie starej. Oferujemy nasze doświadczenie w modernizacji istniejących linii i maszyn.

ELPLC maszyny i linie

1000+ modernizacji
Linii różnych dostawców

ELPLC Ludzie

190+ specjalistów
Projektanci, programiści, mechatronicy

ELPLC know-how

Know-how
Różnorodne zakresy modernizacji

ELPLC integracje

Integracje
Urządzeń i systemów

Nowe życie linii produkcyjnej

Decydując się na modernizację linii lub maszyny warto postawić na doświadczonego dostawcę jakim jest ELPLC, który dysponuje dużym specjalistycznym know-how w zakresie osprzętu automatyki i robotyki oraz jego integracji. Zespół specjalistów projektantów, mechatroników, automatyków i programistów potrafi optymalnie wykorzystać komponenty istniejącej linii do modernizacji lub skompletowania ciągu technologicznego na potrzeby nowej produkcji. Nasz własny park maszynowy to dodatkowy atut umożliwiający regenerację lub przeróbkę elementów mechanicznych, a także szybkie wytworzenie zupełnie nowych detali. Czy warto modernizować? Rachunek jest prosty – możliwość wykorzystania istniejących komponentów powoduje znaczne obniżenie kosztów wprowadzenia nowej produkcji, ponowne wykorzystanie komponentów zamiast konieczności ich utylizacji lub składowania, ograniczenie ilości odpadów i ograniczenie zużycia surowców na wytworzenie nowych komponentów.

Modułowość - łatwiejsza modernizacja w przyszłości

Przy zamawianiu nowej linii produkcyjnej, szczególnie w branżach, w których często pojawiają się nowe typy wyrobów, warto rozważyć różne aspekty pod kątem przyszłej produkcji. Trudno jest oczywiście określić precyzyjnie parametry przyszłych wyrobów, ale już na etapie specyfikacji i projektowania można określić wzorce projektowe, które przedłużą okres użyteczności linii.

Jednym z aspektów jest modułowość – modułowa budowa ciągu technologicznego pozwala na jego elastyczne przekonfigurowanie w przyszłości lub wymianę pojedynczego modułu zamiast całości. Modułowość osiąga się poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań mechanicznych, standaryzację gabarytów czy elementów ułatwiających transport. Równie ważnym aspektem jest przezbrojenie linii – to zespół cech zapisanych w projekcie mechanicznym, strukturze połączeń i sposobie programowania, który umożliwia wykorzystanie linii bądź maszyny do przyszłych referencji produkcyjnych. W ten sposób cały korpus i jego infrastruktura są uniwersalne a wymieniany jest jedynie pakiet narzędziowy pod konkretną referencję. Przezbrojenie musi być intuicyjne, szybkie i bezpieczne. Jest to osiągalne dzięki rozwiązaniom mechanicznym w postaci ergonomicznych rączek, uchwytów czy zaczepów, rozwiązaniom łączeniowym np. w postaci kodowanych szybkozłączy oraz wzorcom projektowym w oprogramowaniu.

Zobacz też: Budowa linii i maszyn

Usługi modernizacyjne

 • kompleksowe ewidencjonowanie maszyn i urządzeń
 • doradztwo w zakresie wykonalności inwestycji
 • wymiana elementów kontrukcyjnych i mechanicznych
 • upgrade urządzeń i oprogramowania
 • projektowanie i wykonawstwo narzędzi do nowych referencji
 • wymiana systemu sterowania
 • robotyzacja
 • aktualizacja i cyfryzacja dokumentacji technicznej
 • integracja nowych maszyn do linii
 • przystosowanie do współpracy z ELPLC Smart Factory
  lub innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi klasy Industry 4.0
ELPLC

Przykładowe realizacje

Innomoto

Zrobotyzowany ciąg montażu i testowania amortyzatorów i sprężyn gazowych

Innomoto

Robot stacji zatapiania tłoczyska na modułowej linii montażu i testowania amortyzatorów

Innomoto

Zrobotyzowana linia montażu elementów elektronicznych