Oprogramowanie dla przemysłu

Doświadczony zespół programistów z różnych dziedzin pozwala na tworzenie oprogramowania i systemów dostosowanych do potrzeb środowiska produkcyjnego.

ELPLC SMART FACTORY

Wprowadź swoją produkcję
w świat Przemysłu 4.0

ROZWIĄZANIA
AR/VR

Nowy wymiar inżynierii,
rzeczywistość rozszerzona.

SYSTEMY
WIZYJNE

Różnorodne systemy
deep learning

SYSTEMY
REAL TIME

Szybkie rozwiązania
National Instruments

ETYKIETA
SYSTEM NET

Wygodne zarządzanie etykietowaniem w produkcji

PLC, HMI
SCADA

Optymalne działanie
i przejrzyste interfejsy

ELPLC Smart Factory

ELPLC Smart Factory to system do zarządzania i monitorowania produkcji. To także system zbierający dane z maszyn, analizujący je w czasie rzeczywistym on-line oraz przedstawiający wyniki w przejrzystych raportach. Składa się z dwóch modułowych aplikacji: Monitoring oraz Web. Pozwala na wyznaczenie wskaźników efektywności produkcji i zdefiniowanych parametrów produkcyjnych poprzez analizę przepływu produkcji oraz mikro przestojów. Dostarcza informacje służbom utrzymania ruchu umożliwiając wczesną diagnostykę maszyn - Predictive Maintenance.

ELPLC Smart Factory jest systemem stworzonym przez inżynierów dla inżynierów oraz inteligentnym narzędziem reprezentującym standardy Industry 4.0.

Rozwiązania AR/VR

Rozwijamy aplikacje rozszerzonej rzeczywistości, przydatne we wspomaganiu służb utrzymania ruchu i operatorów. W środowisku C# .NET / Unity opracowujemy instruktarze, samouczki, dodatkowe interaktywne warstwy informacji. Aplikacje te są uruchamiane na platformie sprzętowej okularów interaktywnych Microsoft HoloLens2. To zupełnie nowa metoda interakcji użytkownika z maszyną.

Systemy wizyjne

Systemy wizyjne implementowane w liniach i maszynach pozwalają na analizowanie parametrów obiektu takich jak: kształt, wymiary, kolor, odczytywanie kodów 1D i 2D, rozpoznawanie wzorów i znaków (OCR) oraz sterowanie pracą robotów. Coraz częściej stosuje się rozbudowane algorytmy uczące się. Każde rozwiązanie w tym zakresie jest projektowane z uwzględnieniem potrzeb konkretnej aplikacji zarówno w odniesieniu do funkcjonalności jak i obsługi – zdalnej, lokalnej, z poziomu urządzeń mobilnych, a także do raportowania oraz integracji z innymi rozwiązaniami pracującymi w fabryce. Zastosowanie wizyjnych systemów kontroli jakości jest bardzo szerokie. Stąd też aplikacje tego typu znajdują zastosowanie w większości branż przemysłu.

Inwestycja we wdrożenie systemu wizyjnego szybko się zwraca, przede wszystkim ze względu na poprawę skuteczności procesu kontroli jakości. Odbywa się ona bowiem automatycznie przy wyeliminowaniu błędów, które bardzo często występują przy kontroli jakości wykonywanej przez operatorów. Wszystko to przekłada się na poprawę jakości produkcji i zmniejszenie strat.

Systemy czasu rzeczywistego

Wykorzystujemy środowisko NI LabView do tworzenia i wdrażania systemów rozproszonych w czasie rzeczywistym, do testowania, monitorowania i kontroli.

Etykieta System NET

Kompleksowy system obsługi etykietowania przemysłowego: od pomysłu na etykietę, poprzez jej zaprojektowanie, aż do konfiguracji poszczególnych stanowisk i wydruku.

Najważniejsze zalety:

  • Niezawodny, rozwijany system, działający na wielu stanowiskach etykietowania w zakładach przemysłowych
  • Profesjonalne wsparcie techniczne i serwis
  • Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb
  • Nowoczesna architektura aplikacji
  • Obługa m.in. protokołów druku DirectProtocol, IPL, ZPL

Przykładowe realizacje

ELPLC Smart Factory

Przykładowy ekran aplikacji Web ELPLC Smart Factory

System wizyjny

Działanie systemu wizyjnego w kontroli jakości

CTS AR

Interaktywny model stacji CTS w rozszerzonej rzeczywistości