ELPLC Smart Factory

ELPLC Smart Factory

System zarządzania i monitorowania produkcji, zbierający i analizujący dane z maszyn.

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linie przeznaczone do produkcji i testowania amortyzatorów zajmują wysoką pozycję w portfolio firmy i doczekały się wielu innowacji.

Linie dysz cyrkonowych

Linie dysz cyrkonowych

Zrobotyzowane linie w ciągu technologicznym wytwarzania dysz cyrkonowych, produktu dla branży odlewniczej.

Paperless - mniej papieru - poznaj możliwości ELPLC Smart Factory (6)

Bartłomiej Juszczyk, 2021.10.21, Przemysł 4.0

Nieodzownym elementem towarzyszącym maszyny lub linii produkcyjnej są tomy dokumentacji mechanicznej, elektrycznej, techniczno-ruchowej i innego rodzaju Szczególnie przy realizacjach prototypowych występuje częsta konieczność jej aktualizowania. Oprócz dokumentacji, opracowuje się również liczne instrukcje stanowiskowe i materiały szkoleniowe.

Paperless

Idea cyfryzacji Przemysłu 4.0 mieści w sobie również założenia proekologiczne, szczególnie jeśli chodzi o zużycie energii i materiałów. Wszechobecność komputerów i paneli w obrębie budowanych maszyn i linii przemysłowych a także innowacyjne rodzaje interfejsów człowiek-maszyna (m.in. okulary rozszerzonej rzeczywistości - AR/VR/MR), stwarzają nowe możliwości obsługi dokumentacji maszyn oraz doskonalenia kadr technicznych.

Dokumentacja zawsze aktualna.

Oprogramowanie typu smart factory / digital twin – wychodzi naprzeciw tym możliwościom. Przykładem może być tutaj najnowszy moduł Paperless w ELPLC Smart Factory. W podstawowej wersji udostępnia on możliwość przeglądania wszelkich dokumentów i instrukcji stacji w formacie elektronicznym (PDF). Dokumentacja może być aktualizowana z serwera zdalnego / chmury zakładowej. Wszelkie poprawki i zmiany są bezpośrednio dostępne i nie ma konieczności dostarczania i wymieniania stron papieru. Jest oczywiście dostępna możliwość wydrukowania dokumentów w razie potrzeby.

Trening i serwis z cyfrowym bliźniakiem

Odbicie maszyny lub linii w domenie cyfrowej w połączeniu np. z okularami rozszerzonej rzeczywistości stwarza nowe możliwości wspomagania szkoleń operatorów i służb utrzymania ruchu. Już od dawna nie jest czymś niezwykłym szkolenie pilotów, kierowców, motorniczych z zastosowaniem realistycznych symulatorów pojazdów. W przypadku przemysłowej rozszerzonej rzeczywistości – mamy do czynienia z cyfrowym odbiciem rzeczywistego fizycznego systemu. Okulary założone przez operatora poprowadzą go poprzez ustalony scenariusz obsługi maszyny krok po kroku. Można to zrealizować poprzez wyświetlenie intuicyjnych jednoznacznych komunikatów lub poprzez wskazanie określonych miejsc strzałkami lub znacznikami. Scenariusze mogą uwzględniać różne sytuacje awaryjne i procedury obsługi stacji. Okulary założone przez inżyniera utrzymania ruchu pomogą mu zlokalizować problem lub łatwiej dokonać analizy aktualnego stanu linii czy poszczególnych komponentów.

ELPLC Smart Factory to wielokrotnie wdrożony i wciąż rozbudowywany kompleksowy system Przemysłu 4.0, który zbiera, analizuje i wykorzystuje ogromne zbiory danych w kierunku spełnienia paradygmatu digital twin - czyli cyfrowego odbicia fizycznego systemu.