Badania i rozwój

Na mocy decyzji Nr 14/CBR/21 z dnia 10 sierpnia 2021 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii umieściło ELPLC S.A. na liście przedsiębiorców (→ zobacz listę), którzy uzyskali status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
To potwierdzenie, że jesteśmy solidnym partnerem, zapewniającym pełne wsparcie techniczne i naukowe. Dysponujemy kompletnym zakresem kompetencji w zakresie automatyzacji i robotyzacji przemysłu, budowy prototypowych linii i maszyn, dobrych praktyk wytwarzania oraz transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 i Smart Factory.
Zapraszamy do współpracy!

Czas wprowadzenia produktu na rynek ma kluczowe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, im szybciej produkt trafi na rynek, tym szybciej projekt zacznie generować przychód.

Każda firma stara się ten czas skracać do minimum przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu potencjału dostępnych zasobów. Doświadczenie, zdobyte podczas konstruowania maszyn na przestrzeni lat, pozwala nam pracować równolegle z wieloma naszymi klientami, nad koncepcją produkcji i montażu, tak aby maksymalnie efektywnie wytwarzać dany wyrób.

Dzięki rozpoczęciu współpracy na wczesnym etapie, gdy drobne zmiany w komponentach mogą zostać jeszcze wprowadzone, produkty posiadają wysoką wartość dodaną. Są przez to prostsze w wytwarzaniu oraz montażu, co finalnie przekłada się na mniejszy koszt wytworzenia danego produktu. Dodatkowym atutem takiego schematu działania jest finalnie skrócony czas dostawy maszyny, wynikający z wcześniejszego zapoznania się z produktem i specyfiką jego wytwarzania. Zakres świadczonych usług badań i rozwoju obejmuje m. in.

  • Opracowanie koncepcji montażu i kontroli procesu
  • Opracowanie layoutu z wymaganym zakresem urządzeń i szacunkowymi wymiarami maszyn
  • Wyznaczenie schematu przepływu produktu biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z dostępnej przestrzeni oraz liczbę operatorów
  • Wyznaczenie sprzętów wymaganych do wytworzenia danego produktu
  • Przygotowanie wstępnego modelu 3D przedstawiającego koncepcję działania kluczowych mechanizmów
  • Testy systemów wizyjnych do specyficznych aplikacji
  • Opracowanie szczegółowe kluczowych mechanizmów maszyn
  • Opracowanie i tworzenie funkcjonalnych prototypów mechanizmów
  • Rapid prototyping