Serwis

Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oferujemy dopasowane do potrzeb umowy serwisowe, profesjonalną obsługę i krótkie czasy reakcji. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu problemów.

ELPLC 24h

24h
Maksymalny czas reakcji po zgłoszeniu

ELPLC 24h

Serwis zdalny
Możliwość zdalnego wsparcia

ELPLC 24h

Elastyczne umowy
Dopasowana umowa sewisowa

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna

Zapewniamy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Nasze maszyny i linie dostarczamy z kompletem dokumentacji zawierającej szczegółowe instrukcje serwisowe, wykazy elementów koniecznych do okresowego przeglądu oraz wykazy elementów szybko zużywających się. Całość naszej oferty serwisowej charakteryzuje elastyczność i wszechstronność oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zaletą naszych usług serwisowych jest brak wszelkich limitów godzinowych obsługi miesięcznej. Opłata abonamentowa obejmuje koszty dojazdów do klienta.

Krótkie czasy reakcji - na zgłoszenie reagujemy maksymalnie w ciągu 24 godzin. Usterki naprawiamy zwykle w ciągu 72 godzin, pod warunkiem, że nie wymagają złożonych dostaw elementów handlowych. Nasi specjaliści z różnych dziedzin są również dostępni telefonicznie lub telekonferencyjnie dla służb utrzymania ruchu klienta. Zapytaj o szczegóły

Typowy zakres prac serwisowych

  • serwisy okresowe i naprawcze
  • diagnostyka zdalna (VPN, PLC online)
  • przeglądy i ewidencjonowanie istniejących maszyn i linii
  • testy funkcjonalne urządzeń i systemów
  • szkolenia i instruktarze dotyczące prawidłowej eksploatacji
  • doradztwo w sprawie doboru urządzeń i systemów
  • wsparcie utrzymania ruchu
ELPLC serwis

Bezpieczna diagnostyka zdalna

Dzięki sterownikom PLC i możliwości zainstalowania odpowiednich urządzeń dostępowych, dysponujemy zdolnością efektywnego i stabilnego dostępu zdalnego. Daje to możliwość proaktywnego zdalnego monitoringu pracy maszyn i linii oraz modyfikacji i serwisu oprogramowania. Takie rozwiązanie redukuje konieczność fizycznych dojazdów. Jest to cenna funkcjonalność w dobie cyfryzacji, w szczególności dla zakładów zlokalizowanych daleko od naszej siedziby.

Wsparcie serwisu i utrzymania ruchu dzięki ELPLC Smart Factory

Moduł analizy wydajności i awaryjności linii

Moduł ten pozwala określić relacje pomiędzy alarmami na modułach produkcyjnych, zdefiniować „wąskie gardła”, najczęstsze powody przestojów, opóźnień, zacięć itp. Z poziomu ELPLC Smart Factory wszystkie parametry maszyny są nie tylko rejestrowane, ale i konfigurowane. Uwzględniając czas pracy linii produkcyjnej i innych maszyn dział utrzymania ruchu może planować przeglądy i remonty, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów.

Więcej informacji o ELPLC Smart Factory

ELPLC Smart Factory

Przykład analizy sekwencji kroków sterownika w ELPLC Smart Factory