Skip to main content

ELPLC S.A. buduje zrobotyzowaną linię do produkcji dławików

Według szacunków Agencji Rynku Energii, zainstalowana moc fotowoltaiki w Polsce na koniec listopada 2022 wyniosła 11,92 GW, co stanowi 54% mocy zainstalowanej OZE. Każda instalacja to odpowiednia ilość modułów fotowoltaicznych i inwerterów. Inwerter składa się z szeregu komponentów elektronicznych w zależności od zaawansowania konstrukcji i dodatkowych funkcji. Jednym z takich komponentów jest dławik, który będąc częścią układu wyjściowego, redukuje tętnienie prądu. Dławik jest konstrukcją zawierającą rdzenie, cewki oraz dodatkowe elementy montażowe.

Linia montażu dławików

ELPLC S.A. buduje linię do montażu dławików dla jednego z wiodących europejskich producentów. Linia charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji, robotyzacji i autonomiczności oraz obsługą wielu referencji produktu. Rola operatora ograniczy się jedynie do uzupełniania półproduktów w podajnikach. Gniazda montażowe zostały zaprojektowane tak aby obsłużyć wszystkie referencje wymagane przez klienta bez konieczności przezbrajania.

Etapy produkcji dławików

Pierwszym etapem produkcji jest rozwinięcie i ucięcie drutu na wymiar. Następnie są frezowane jego końcówki oraz formowana cewka. Kolejnym etapem produkcji jest lutowanie końcówek w osłonie azotu oraz wizyjna kontrola jakości. Załadunek gotowych cewek na główną linię montażu i przeładunki wewnętrzne z buforów paletkowych wykonują szybkie roboty typu SCARA marki OMRON.

Główna linia montażu to 12 stacji połączonych przenośnikiem paletkowym. System RFID zapewnia śledzenie produktu w procesie. Podajniki wibracyjne dostarczają półprodukty do procesu montażu:

-blaszek sprężystych,
-rdzenia,
-segerów,
-dekla i karkasu,
-cewek w ilości wynikającej z modeli wybranych pakietów.

Po spakietowaniu robot przenosi produkt do obrotowego gniazda spawalniczego zapewniającego możliwość obustronnego spawania. Kontrola wizyjna, testy elektryczne indukcyjności początkowej oraz wytrzymałości napięciowej służą do sprawdzenia jakości produktu. Znakowarka laserowa graweruje symbol alfanumeryczny na karkasie a robot SCARA rozładowuje gotowe detale do opakowań zbiorczych.

System sterowania i ELPLC Smart Factory

System sterowania jest oparty na sterowniku PLC Mitsubishi serii Melsec iQ-R z dodatkowymi rozproszonymi I/O oraz modułami serwo komunikującymi się poprzez sieć CC-Link. Za akwizycję danych produkcyjnych odpowiada system ELPLC Smart Factory. Jest to system zarządzania i monitorowania produkcji, zbierający dane z maszyn, analizujący je on-line oraz przedstawiający wyniki w czytelnych dla obsługi raportach. Składa się z dwóch modułowych aplikacji: Monitoring oraz Web. Pozwala na wyznaczenie wskaźników OEE i zdefiniowanych KPI, poprzez analizę przepływu produkcji oraz mikroprzestojów. Dostarcza informacji służbom UR umożliwiając wczesną diagnostykę maszyn – Predictive Maintenance. Dodatkowo jest zapewniona wymiana danych z wewnętrznym systemem MES klienta.

Duży projekt

Budowa automatycznej linii do produkcji dławików jest jednym z największych projektów ELPLC S.A. w 2023 roku. Zapewni klientowi produkcję ważnego komponentu inwertera na odpowiednim poziomie jakości i efektywności.

Maszyny i linie ELPLC SA

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowaniu maszyn, kompletnych zrobotyzowanych linii montażowych oraz tworzeniu oprogramowania dla przemysłu. Oferujemy nasze kompetencje dla wielu branż. Dostarczamy rozwiązania Przemysłu 4.0 / Smart Factory.

Linie i maszyny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl