Skip to main content

Jak weryfikować wytrzymałość ciśnieniową skraplaczy klimatyzacji przy użyciu systemu wizyjnego?

Systemy wizyjnej oceny jakości znajdują zastosowanie w różnorodnych aplikacjach, gdzie istotne jest sprawdzenie taki cech jak: wymiary, poprawność montażu, właściwości powierzchni, kształt, kolor, itp. Stanowią ważny moduł zrobotyzowanych linii montażowych, są źródłem informacji o defektach procesów technologicznych. Przykładem jest stacja przeznaczona do wizyjnej kontroli zgodności skraplaczy po teście ciśnieniowym.

Testy jakościowe skraplaczy

Aluminiowe rurki z których składa sie skraplacz, powinny być odpowiednio uformowane, co zależy między innymi od jakości procesu lutowania wewnętrznych finsów. Skraplacz jako element układu klimatyzacji, musi być przetestowany przy pomocy odpowiedniego ciśnienia w celu sprawdzenia jego szczelności. W przypadku nieprawidłowego lutowania, test ciśnieniowy powoduje odkształcenie rurki.

Może ona być dalej szczelna, ale taka deformacja powinna spowodować odrzucenie skraplacza jako wadliwie wykonanego. Najczęściej akceptowalny jest maksymalnie pojedynczy niezlutowany fins.

Stanowisko inspekcji wizyjnej

Jeden skraplacz to wiele rurek i finsów do sprawdzenia. System wizyjny takiego stanowiska jest ruchomy, wyposażony w 5 do 7 kamer w zależności od wielkości skraplacza. Zapewnia automatyczną ocenę całości komponentu pod kątem odkształceń rurek z dokładnością 0,05mm. Wykonywanych jest kilka przejazdów i od 1000 do 2000 zdjęć. Oprogramowanie umożliwia lokalizację defektów poprzez określenie numeru kamery i współrzędnych X,Y. Wynik pomiaru jest podawany w % nominalnej wysokości rurki, czyli wynik bliski 100% będzie rezultatem OK, natomiast przykładowo 224% będzie oznaczał znaczne odkształcenie. Maszyna jest przeznaczona do użytkowania w produkcji seryjnej. Wyposażono ją w czytnik, drukarkę i system naklejania etykiet po skończonym teście. Stacja może być przystosowana do obsługi różnych referencji skraplaczy. Operator wykonuje załadunek i rozładunek skraplacza.

Maszyny i linie ELPLC SA

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowaniu maszyn, kompletnych zrobotyzowanych linii montażowych oraz tworzeniu oprogramowania dla przemysłu. Oferujemy nasze kompetencje dla wielu branż. Dostarczamy rozwiązania Przemysłu 4.0 / Smart Factory.

Systemy wizyjne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl