Skip to main content

Jak wybrać dostawcę systemu automatyki? (4)

Śmiało można powiedzieć, że dobry dostawca to globalny dostawca.
Szerokie kompetencje, doświadczenie w automatyzowaniu procesów, możliwości projektowe i produkcyjne, zaplecze finansowe, a także struktura zasobów ludzkich, własny park maszynowy oraz odpowiednie zasoby obiektowe pozwalają na globalne dostarczanie maszyn.

Tylko nieliczni dostawcy dysponują potencjałem pozwalającym na zasięg globalny. Konieczne jest do tego odpowiednie zaplecze finansowe oraz zasoby ludzkie i infrastrukturalne. Globalny dostawca musi spełnić szereg dodatkowych wymagań, takich jak chociażby zapewnienie ciągłości działań biznesowych, zarządzenie ryzykiem, odpowiedni obieg dokumentów projektowych i ewidencji zmian w projekcie, dodatkowe potwierdzenie zdolności projektowych, spełnienia kryteriów dodatkowej weryfikacji względem potencjału i jakości itd.

Komunikacja z klientem

Dla prawidłowej realizacji inwestycji ważny jest sprawny przebieg komunikacji i obiegu dokumentacji sprzedażowej, projektowej i odbiorowej.
Proces sprzedaży dóbr inwestycyjnych z reguły przebiega równolegle na wielu płaszczyznach.
W procesie obiegu informacji biorą bowiem udział zarówno komórki techniczne (np. inżynierowie procesu), decyzyjne, opiniujące (np. służby utrzymania ruchu), zakupowe i management. Stąd też muszą być dobrane odpowiednie działania z uwzględnieniem struktury organizacyjnej i decyzyjnej konkretnego klienta. Dlatego warto postawić na dostawcę, który odpowiednio zarządza procesami: sprzedażowym, realizacji projektu, posprzedażowym.

Odpowiednie zasoby obiektowe

Dostawca powinien dysponować budynkami i halami produkcyjnymi pozwalającymi na kompleksowe produkowanie, uruchamianie i wykonywanie produkcji próbnej. Stąd też ważne jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni hali oraz ciągów transportowych (np. na potrzeby wjazdu samochodem ciężarowym).
Hala produkcyjna powinna mieć dostęp do mediów o odpowiednich parametrach, pozwalających na bezpieczną pracę linii podczas uruchomień próbnych.

Firma ELPLC S.A. dysponuje dużym potencjałem technicznym i finansowym.
Stąd też z powodzeniem jej maszyny pracują w wielu krajach nie tylko Europy. Stanowiska, stacje i linie produkcyjne i montażowe pracują m. in. na Słowacji i w Hiszpanii, a także w Bułgarii, Rosji, Czechach, Francji oraz w Wielkiej Brytanii, Chinach, Meksyku, Stanach Zjednoczonych. W ELPLC S.A. proces sprzedażowy jest koordynowany i wspomagany przez Dział Sprzedaży, dbający o najwyższy poziom komunikacji i gwarantujący sprawny obieg informacji technicznej, począwszy od udowodnienia kompetencji i zasobów firmy ELPLC S.A., zbierania danych na potrzeby prac koncepcyjnych, prezentowania koncepcji, poprzez wprowadzenie zmian do koncepcji i złożenie oferty techniczno-handlowej, odpowiadającej potrzebom klienta, aż do koordynacji obiegu dokumentów zamówieniowych. Wszystko po to, aby proces doboru rozwiązania „szytego na miarę” przebiegał szybko i sprawnie. .

Z kolei na etapie realizacji projektu do komunikacji firmy ELPLC S.A. z klientem przydzielany jest Project Manager, który dysponuje kompleksową wiedzą i kompetencjami do sprawnej realizacji projektu. Stanowi on pierwszą linię komunikacyjną i koordynuje przebieg prac we wszystkich branżach wykonawczych. Project Manager zarządza przebiegiem produkcji, uruchomieniem maszyny, odbiorem, przekazaniem dokumentacji oraz czuwa na prawidłową obsługą posprzedażową w zakresie modernizacji i dostosowania do wszelkich zmian w procesie.

Na etapie realizacji inwestycji firma ELPLC S.A. opracowuje harmonogram prac, który jest przekładany klientowi. Project Manager czuwa nad jego przebiegiem. Na bieżąco, w ciągłej konsultacji z klientem, są wprowadzane ewentualne korekty i zmiany tak, aby projekt był zakończony w zaplanowanym czasie.

Automatyzacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl