Skip to main content

Jak wybrać dostawcę systemu automatyki? (1)

Inwestycja w automatyzację procesów produkcyjnych powinna być dobrze przemyślana. Konieczne jest zatem uwzględnienie szeregu czynników i kryteriów, dotyczących zarówno parametrów technicznych, jak i założeń o charakterze ekonomicznym.

W aspekcie technologicznym trzeba mieć na uwadze m. in. odpowiednio wyspecyfikowany przebieg procesu, zdefiniowanie funkcjonalności systemu oraz obliczenie zakładanych parametrów technicznych dla poszczególnych operacji. Nie mniej ważne są standardy względem urządzeń techniki napędowej i sterowania, sposób pracy (automatyczny lub półautomatyczny), sposób zasilania maszyn w komponenty i odbiór wyrobów gotowych lub półproduktów, a także czasy cyklów, sposób przezbrajania, integracja z otoczeniem, zasilanie w media, itd. Z kolei w odniesieniu do otoczenia biznesowego analizuje się: czas zwrotu inwestycji, sposób finansowania, czas realizacji, możliwość dostosowania maszyny do zmieniających się potrzeb rynkowych itd.

Osobne zagadnienie stanowi wybór dostawcy systemu automatyki. Jego kompetencje powinny przełożyć się na właściwie dobraną koncepcję automatyzacji, oraz jej przekonwertowanie na szczegółowy projekt wielobranżowy. Wybierając kompetentnego dostawcę zyskuje się ponadto gwarancję sprawnego przebiegu realizacji projektu, jego wdrożenia, oraz wprowadzania ewentualnych zmian, wynikających ze zmieniającego się przebiegu technologicznego, który musi być dostosowany do potrzeb rynkowych.

Firma ELPC S.A. jest w stanie kompletnie zaprojektować, wyprodukować i wdrożyć dedykowane automatyczne linie produkcyjne i pojedyncze stacje. Tworzone przez nas rozwiązania są uniwersalne (łatwe przezbrojenie), modułowe (możliwość rozbudowy) oraz skalowalne (szybkie dostosowanie do dynamicznych potrzeb fabryki).

Automatyzacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl