Skip to main content

Jak wygląda praca konstruktora w ELPLC S.A.?

Firma ELPLC S.A. zajmuje się projektowaniem i budową maszyn w postaci stanowisk, stacji i linii produkcyjno-montażowych, dzięki którym są automatyzowane procesy technologiczne, praktycznie we wszystkich branżach przemysłu. Nasze kompetencje pozwalają na tworzenie koncepcji automatyki od podstaw, dzięki czemu projektujemy dedykowane rozwiązania, które są precyzyjnie dopasowane do konkretnego procesu technologicznego.

Budową koncepcji prototypów zajmują się konstruktorzy, mający do dyspozycji zawansowane narzędzia, a co najważniejsze, posiadający interdyscyplinarną wiedzę i kreatywność, co pozwala na tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych koncepcji automatyzacji. Ryszard Sobol, jeden z konstruktorów, zapytany o swoje początki pracy w ELPLC S.A., mówi, że […] moja praca w firmie, jako samodzielnego projektanta, rozpoczęła się prawie 14 lat temu. Objąłem to stanowisko jako jeden z pierwszych pracowników. Przez te wszystkie lata widziałem jak rozwija się firma i zmienia praca konstruktora, a co najważniejsze, zmieniają się potrzeby naszych klientów. Śmiało można powiedzieć, że ELPLC S.A. to praca marzeń dla konstruktorów. Zapewnia ona przede wszystkim samodzielność i rozwój. Aby móc tworzyć koncepcje w świecie automatyki, która jest bardzo trudną dziedziną, potrzebna jest swoboda. Bez wątpienia szukanie nowych rozwiązań to również współpraca z innymi działami (projektowania, programowania, obróbki, montażu mechanicznego i elektrycznego). Kluczową rolę odgrywa więc odpowiednia wymiana informacji i łączenie danych.

Zadania konstruktora w ELPLC S.A.

Spektrum zadań jakie wykonują konstruktorzy w ELPLC S.A. jest bardzo szerokie. Przede wszystkim tworzą oni koncepcje automatyzacji, uwzględniając przy tym specyfikacje i wymagania klienta. Podczas prac w tym zakresie powstaje dokumentacja konstrukcji 2D i modele 3D. Ważne jest tworzenie dokumentacji opisowych i specyfikacji technicznych dla projektowanych elementów. Warto podkreślić, że koncepcyjne prace projektowe są prowadzone zarówno w stosunku do nowych jak i modernizowanych maszyn. Konstruktorzy dobierają przy tym komponenty oraz podzespoły handlowe w oparciu o standardy klienta. Uwzględnia się aspekty funkcjonalności maszyn, masę komponentów oraz możliwości technologiczne i wytwórcze. Ponadto w fazie projektowania koncepcyjnego przeprowadza się analizę FMEA oraz szereg innych analiz na potrzeby oceny ryzyka i przystosowywania maszyn do obowiązujących przepisów prawa, norm (w tym 13849:2016, 13857:2010) oraz Dyrektywy Maszynowej. Ważna jest ocena wyrobu pod kątem bezpieczeństwa oraz zgodności z dokumentacją projektową. Projektując koncepcje uwzględnia się szereg czynników, które decydują o konkretnym rozwiązaniu zarówno od strony technicznej jak i finansowej – czas cyklu, zwiększenie wolumenów produkcyjnych, kontrola jakości, koszty produkcji, ilość dostępnego miejsca itp.

Predyspozycje na stanowisko konstruktora

Konstruktorzy pracujący w ELPLC S.A. to przede wszystkim osoby z pasją, łączące zdobytą wiedzę i wyuczone umiejętności ze zmysłem technicznym. Konieczne jest przy tym aktualizowanie wiedzy poprzez śledzenie trendów i nowości w automatyce. Konstruktorzy poszerzają swoją wiedzę m. in. poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, targach, a także warsztatach, konferencjach i sympozjach branżowych itp.

Ryszard Sobol dodaje, że na stanowisku konstruktora liczy się duża wyobraźnia, doświadczenie i wiedza techniczna. Umiejętność tworzenia koncepcji automatyzacji można porównać do malarza malującego obrazy, który swoją wizję przelewa na płótno. Podobnie wygląda praca konstruktorów. Dzięki otwartości umysłu i wyobraźni abstrakcyjnej, konkretne pomysły są przelewane na projekty, a te z kolei na dokumentację techniczną maszyny (mechaniczną, elektryczną, pneumatyczną, hydrauliczną). Konstruktorów w ELPLC S.A. cechuje cierpliwość, opanowanie i umiejętność szybkiego uczenia. Ewentualne trudności projektowe inicjują u konstruktorów nowe, lepsze koncepcje.
W efekcie powstają dedykowane rozwiązania, dopasowane do konkretnych procesów przemysłowych.

Konstruktorzy w ELPLC S.A. bardzo dobrze znają rysunek techniczny oraz obsługują specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, takie jak m.in. Solidworks czy AutoCad. Ponadto nasi konstruktorzy wykorzystują szereg dedykowanych narzędzi środowiska projektowego z cyfrowym odzwierciedleniem przebiegu automatyzowanego procesu przy użyciu symulacji i animacji.

Szeroka wiedza techniczna

Kluczową rolę odgrywa przy tym szeroko rozumiana wiedza obejmująca mechanikę, elektrykę, automatykę, pneumatykę, hydraulikę, budowę maszyn i materiałoznawstwo. Ważna jest także znajomość przemysłowych procesów technologicznych. Trzeba również wspomnieć o umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole.
Chodzi tu o umiejętność wsłuchania w sugestie innych członków zespołu projektowego oraz konstruktywne wyciąganie wniosków w przypadku niezgodności. – To bardzo ważna cecha konstruktorów.

Ryszard Sobol, zapytany o źródła inspiracji na etapie tworzenia koncepcji podkreśla, że zawsze stara się szukać wiedzy. Odpowiednie informacje bardzo często można znaleźć na różnego rodzaju materiach popularno-naukowych oraz specjalistycznych portalach branżowych. Ważne jest przy tym uczenie poprzez obserwację. – To pomaga najwięcej. […] Niejednokrotnie brałem udział w procesie budowy i modyfikacji maszyn i obserwowałem jak są łączone poszczególne elementy w spójną całość. Bardzo ważnym aspektem jest również bazowanie na młodych umysłach. Studenci mają całkiem inne wyobrażenie, co wynika z postępu. Stąd też uczniowie i studenci na praktykach, którzy bardzo często wiążą się z ELPLC S.A. na dłużej, są mile widziani – dodaje Ryszard Sobol.

Warto podkreślić, że w codziennej pracy konstruktora ważna jest umiejętność komunikacji na potrzeby współpracy z klientem, umiejętność wsłuchania się w jego potrzeby oraz dobra organizacja pracy, a także znajomość języka angielskiego, pozwalająca na pracę w środowisku międzynarodowym.

Co oferuje konstruktorom ELPLC S.A.?

Abstrahując od dostępu do różnorodnych benefitów (→ zobacz na podstronie Kariera), konstruktorzy pracujący w ELPLC S.A. mają możliwość pracy przy innowacyjnych projektach realizowanych na całym świecie. Warto podkreślić przy tym samodzielność oraz dostęp do najnowszych narzędzi projektowych i nowości technicznych.

[…] Szczególnie jestem dumny z projektów prototypowych, w których ELPLC S.A. jest pionierem na rynku. W dużej mierze wynika to stąd, że nasi klienci bardzo często potrzebują rozwiązania o wysokim stopniu automatyzacji i nie wszyscy dostawcy mają zasoby ludzkie i techniczne do opracowania odpowiedniej koncepcji.
Udział w realizowaniu takich projektów daje nie tylko poczucie przynależności do projektu, ale i satysfakcję, że było się częścią wyzwania realizowanego tutaj u nas, w Tarnowie – podkreśla Ryszard Sobol.

ELPLC jest producentem specjalistycznych linii produkcyjnych oraz indywidualnych rozwiązań do automatyzacji i robotyzacji produkcji. Firma posiada unikalne know-how w realizacji linii produkcyjnych, oparte o 17 lat działalności i doświadczeń. Jest kompletnym dostawcą automatyki przemysłowej i producentem maszyn, współpracującym z wiodącymi na rynku dostawcami systemów i komponentów.

ELPLC S.A. to zespół ponad 160 specjalistów: projektantów, programistów, mechatroników, automatyków, operatorów. Dysponuje własnym R&D, zautomatyzowanym systemem produkcji, oraz pracowniami: projektową i programistyczną. Potencjał wytwórczy to ok. 4200 m2 powierzchni produkcyjnej, oraz własny park 26 maszyn, w skład którego wchodzi: 8 centrów CNC, 9 frezarek konwencjonalnych, 3 tokarki, 6 maszyn szlifierskich. Firma oferuje kompletne zrobotyzowane linie produkcyjne, stacje montażowe automatyczne i półautomatyczne. Dostarcza systemy produkcji. W ofercie posiada liczne innowacje, np.: testery szczelności, stanowiska kontrolno-pomiarowe, w tym oparte na systemach wizyjnych, służące do kontroli bardzo precyzyjnych procesów oraz modułowe linie produkcyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl