Skip to main content

Kategoria: usługi

Badania i rozwój

 • Innowacje

  Mechatroniczne i cyfrowe

 • 190+ specjalistów

  Projektanci, programiści, mechatronicy

 • 4200 m2
  Centrum Badawczo-Rozwojowego

Czas wprowadzenia produktu na rynek ma kluczowe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, im szybciej produkt trafi na rynek, tym szybciej projekt zacznie generować przychód.

Każda firma stara się ten czas skracać do minimum przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu potencjału dostępnych zasobów. Nasze doświadczenie pozwala nam wspierać naszych klientów w opracowaniu koncepcji produkcji i montażu, tak aby mogli oni maksymalizować efektywność procesu wytwarzania danego produktu.

Dodatkowym atutem takiego schematu działania jest skrócony czas dostawy maszyny, wynikający z wcześniejszego zapoznania się z produktem i specyfiką jego wytwarzania. Zakres świadczonych usług badań i rozwoju obejmuje m. in.

 • Opracowanie koncepcji montażu i kontroli procesu
 • Opracowanie layoutu z wymaganym zakresem urządzeń i szacunkowymi wymiarami maszyn
 • Wyznaczenie schematu przepływu produktu biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z dostępnej przestrzeni oraz liczbę operatorów
 • Wyznaczenie sprzętów wymaganych do wytworzenia danego produktu
 • Przygotowanie wstępnego modelu 3D przedstawiającego koncepcję działania kluczowych mechanizmów
 • Testy systemów wizyjnych do specyficznych aplikacji
 • Opracowanie szczegółowe kluczowych mechanizmów maszyn
 • Opracowanie i tworzenie funkcjonalnych prototypów mechanizmów
 • Rapid prototyping

Ministerialny status CBR

Na mocy decyzji Nr 14/CBR/21 z dnia 10 sierpnia 2021 – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii umieściło ELPLC na liście przedsiębiorców
(→ zobacz listę), którzy uzyskali status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
To potwierdzenie, że jesteśmy solidnym partnerem, zapewniającym pełne wsparcie techniczne i naukowe. Dysponujemy kompletnym zakresem kompetencji w zakresie automatyzacji i robotyzacji przemysłu, budowy prototypowych linii i maszyn, dobrych praktyk wytwarzania oraz transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 i Smart Factory.

Projekty UE

Czytaj dalej

Serwis

 • 24h
  Maksymalny czas reakcji po zgłoszeniu
 • Serwis zdalny
  Możliwość zdalnego wsparcia
 • Elastyczne umowy
  Dopasowana umowa sewisowa

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna maszyn produkcyjnych

Zapewniamy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Nasze maszyny i linie dostarczamy z kompletem dokumentacji zawierającej szczegółowe instrukcje serwisowe, wykazy elementów koniecznych do okresowego przeglądu oraz wykazy elementów szybko zużywających się. Całość naszej oferty serwisowej charakteryzuje elastyczność i wszechstronność oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zaletą naszych usług serwisowych jest brak wszelkich limitów godzinowych obsługi miesięcznej. Opłata abonamentowa obejmuje koszty dojazdów do klienta.

Krótkie czasy reakcji – na zgłoszenie reagujemy maksymalnie w ciągu 24 godzin. Usterki naprawiamy zwykle w ciągu 72 godzin, pod warunkiem, że nie wymagają złożonych dostaw elementów handlowych. Nasi specjaliści z różnych dziedzin są również dostępni telefonicznie lub telekonferencyjnie dla służb utrzymania ruchu klienta. Zapytaj o szczegóły

Typowy zakres prac serwisowych

 • serwisy okresowe i naprawcze
 • diagnostyka zdalna (VPN, PLC online)
 • przeglądy i ewidencjonowanie istniejących maszyn i linii
 • testy funkcjonalne urządzeń i systemów
 • szkolenia i instruktarze dotyczące prawidłowej eksploatacji
 • doradztwo w sprawie doboru urządzeń i systemów
 • wsparcie utrzymania ruchu

Wsparcie serwisu i utrzymania ruchu dzięki TOMAI Factory System

Moduł analizy wydajności i awaryjności linii

Moduł ten pozwala określić relacje pomiędzy alarmami na modułach produkcyjnych, zdefiniować „wąskie gardła”, najczęstsze powody przestojów, opóźnień, zacięć itp. Z poziomu TOMAI Factory System wszystkie parametry maszyny są nie tylko rejestrowane, ale i konfigurowane. Uwzględniając czas pracy linii produkcyjnej i innych maszyn dział utrzymania ruchu może planować przeglądy i remonty, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów.

Więcej informacji o TOMAI Factory System

TOMAI Factory System

Przykład analizy sekwencji kroków sterownika w TOMAI Factory System

Potrzebujesz więcej informacji?

ZAPYTAJ EKSPERTÓW

Treści, które mogą Cię zainteresować:

Czytaj dalej

Oprogramowanie dla przemysłu

 • TOMAI Factory System

  Wprowadź swoją produkcjęw świat Przemysłu 4.0

 • ROZWIĄZANIA AR/VR

  Nowy wymiar inżynierii, rzeczywistość rozszerzona.

 • SYSTEMY WIZYJNE
  Różnorodne systemy deep learning
 • SYSTEMY REAL TIME
  Szybkie rozwiązania National Instruments
 • ETYKIETA SYSTEM NET
  Wygodne zarządzanie etykietowaniem w produkcji
 • PLC, HMI SCADA
  Optymalne działanie i przejrzyste interfejsy

TOMAI Factory System

TOMAI Factory System to system do zarządzania i monitorowania produkcji. To także system zbierający dane z maszyn, analizujący je w czasie rzeczywistym on-line oraz przedstawiający wyniki w przejrzystych raportach. Składa się z dwóch modułowych aplikacji: Monitoring oraz Web. Pozwala na wyznaczenie wskaźników efektywności produkcji i zdefiniowanych parametrów produkcyjnych poprzez analizę przepływu produkcji oraz mikro przestojów. Dostarcza informacje służbom utrzymania ruchu umożliwiając wczesną diagnostykę maszyn – Predictive Maintenance.

TOMAI Factory System jest systemem stworzonym przez inżynierów dla inżynierów oraz inteligentnym narzędziem reprezentującym standardy Industry 4.0.

Rozwiązania AR/VR

Rozwijamy aplikacje rozszerzonej rzeczywistości, przydatne we wspomaganiu służb utrzymania ruchu i operatorów. W środowisku C# .NET / Unity opracowujemy instruktarze, samouczki, dodatkowe interaktywne warstwy informacji. Aplikacje te są uruchamiane na platformie sprzętowej okularów interaktywnych Microsoft HoloLens2. To zupełnie nowa metoda interakcji użytkownika z maszyną.

Systemy wizyjne

Systemy wizyjne implementowane w liniach i maszynach pozwalają na analizowanie parametrów obiektu takich jak: kształt, wymiary, kolor, odczytywanie kodów 1D i 2D, rozpoznawanie wzorów i znaków (OCR) oraz sterowanie pracą robotów. Coraz częściej stosuje się rozbudowane algorytmy uczące się. Każde rozwiązanie w tym zakresie jest projektowane z uwzględnieniem potrzeb konkretnej aplikacji zarówno w odniesieniu do funkcjonalności jak i obsługi – zdalnej, lokalnej, z poziomu urządzeń mobilnych, a także do raportowania oraz integracji z innymi rozwiązaniami pracującymi w fabryce. Zastosowanie wizyjnych systemów kontroli jakości jest bardzo szerokie. Stąd też aplikacje tego typu znajdują zastosowanie w większości branż przemysłu.

Inwestycja we wdrożenie systemu wizyjnego szybko się zwraca, przede wszystkim ze względu na poprawę skuteczności procesu kontroli jakości. Odbywa się ona bowiem automatycznie przy wyeliminowaniu błędów, które bardzo często występują przy kontroli jakości wykonywanej przez operatorów. Wszystko to przekłada się na poprawę jakości produkcji i zmniejszenie strat.

Systemy czasu rzeczywistego

Wykorzystujemy środowisko NI LabView do tworzenia i wdrażania systemów rozproszonych w czasie rzeczywistym, do testowania, monitorowania i kontroli.

Etykieta System NET

Kompleksowy system obsługi etykietowania przemysłowego: od pomysłu na etykietę, poprzez jej zaprojektowanie, aż do konfiguracji poszczególnych stanowisk i wydruku.

Najważniejsze zalety:

 • Niezawodny, rozwijany system, działający na wielu stanowiskach etykietowania w zakładach przemysłowych
 • Profesjonalne wsparcie techniczne i serwis
 • Możliwość dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb
 • Nowoczesna architektura aplikacji
 • Obługa m.in. protokołów druku DirectProtocol, IPL, ZPL

Przykładowe realizacje

 • elplc-innomoto-01

  Przykładowy ekran aplikacji Web TOMAI Factory System
 • elplc-amortyzatory-01

  Działanie systemu wizyjnego w kontroli jakości
 • elplc-electronics-assembly-01

  Interaktywny model stacji CTS w rozszerzonej rzeczywistości

Potrzebujesz więcej informacji?

ZAPYTAJ EKSPERTÓW

Treści, które mogą Cię zainteresować:

Czytaj dalej

Modernizacja istniejących linii

 • 1000+ modernizacji
  Linii różnych dostawców
 • 190+ specjalistów

  Projektanci, programiści, mechatronicy

 • Know-how
  Różnorodne zakresy modernizacji
 • Integracje
  Urządzeń i systemów

Modernizacja i usprawnianie linii produkcyjnej

Decydując się na modernizację linii lub maszyny warto postawić na doświadczonego dostawcę jakim jest ELPLC, który dysponuje dużym specjalistycznym know-how w zakresie osprzętu automatyki i robotyki oraz jego integracji. Zespół specjalistów projektantów, mechatroników, automatyków i programistów potrafi optymalnie wykorzystać komponenty istniejącej linii do modernizacji lub skompletowania ciągu technologicznego na potrzeby nowej produkcji. Nasz własny park maszynowy to dodatkowy atut umożliwiający regenerację lub przeróbkę elementów mechanicznych, a także szybkie wytworzenie zupełnie nowych detali. Czy warto modernizować? Rachunek jest prosty – możliwość wykorzystania istniejących komponentów powoduje znaczne obniżenie kosztów wprowadzenia nowej produkcji, ponowne wykorzystanie komponentów zamiast konieczności ich utylizacji lub składowania, ograniczenie ilości odpadów i ograniczenie zużycia surowców na wytworzenie nowych komponentów.

Modułowość – łatwiejsza modernizacja maszyn produkcyjnych w przyszłości

Przy zamawianiu nowej linii produkcyjnej, szczególnie w branżach, w których często pojawiają się nowe typy wyrobów, warto rozważyć różne aspekty pod kątem przyszłej produkcji. Trudno jest oczywiście określić precyzyjnie parametry przyszłych wyrobów, ale już na etapie specyfikacji i projektowania można określić wzorce projektowe, które przedłużą okres użyteczności linii.

Jednym z aspektów jest modułowość – modułowa budowa ciągu technologicznego pozwala na jego elastyczne przekonfigurowanie w przyszłości lub wymianę pojedynczego modułu zamiast całości. Modułowość osiąga się poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań mechanicznych, standaryzację gabarytów czy elementów ułatwiających transport. Równie ważnym aspektem jest przezbrojenie linii – to zespół cech zapisanych w projekcie mechanicznym, strukturze połączeń i sposobie programowania, który umożliwia wykorzystanie linii bądź maszyny do przyszłych referencji produkcyjnych. W ten sposób cały korpus i jego infrastruktura są uniwersalne a wymieniany jest jedynie pakiet narzędziowy pod konkretną referencję. Przezbrojenie musi być intuicyjne, szybkie i bezpieczne. Jest to osiągalne dzięki rozwiązaniom mechanicznym w postaci ergonomicznych rączek, uchwytów czy zaczepów, rozwiązaniom łączeniowym np. w postaci kodowanych szybkozłączy oraz wzorcom projektowym w oprogramowaniu.

Zobacz też: Budowa linii i maszyn

Usługi modernizacyjne

 • kompleksowe ewidencjonowanie maszyn i urządzeń
 • doradztwo w zakresie wykonalności inwestycji
 • wymiana elementów kontrukcyjnych i mechanicznych
 • upgrade urządzeń i oprogramowania
 • projektowanie i wykonawstwo narzędzi do nowych referencji
 • wymiana systemu sterowania
 • robotyzacja
 • aktualizacja i cyfryzacja dokumentacji technicznej
 • integracja nowych maszyn do linii
 • przystosowanie do współpracy z TOMAI Factory System
  lub innymi zewnętrznymi systemami informatycznymi klasy Industry 4.0

Przykładowe realizacje

 • elplc-innomoto-01

  Zrobotyzowany ciąg montażu i testowania amortyzatorów i sprężyn gazowych
 • elplc-amortyzatory-01

  Robot stacji zatapiania tłoczyska na modułowej linii montażu i testowania amortyzatorów
 • elplc-electronics-assembly-01

  Zrobotyzowana linia montażu elementów elektronicznych

Potrzebujesz więcej informacji?

ZAPYTAJ EKSPERTÓW

Treści, które mogą Cię zainteresować:

Czytaj dalej

Budowa linii i maszyn

 • 1000+ maszyn i linii

  Dostarczonych do klientów

 • 190+ specjalistów

  Projektanci, programiści, mechatronicy

 • 4200 m2
  Powierzchni produkcyjnej i montażowej
 • 32 obrabiarki
  Własny park maszynowy
 • 3D
  Projektowanie SolidWorks3D + PDM

Technologia End-to-End, czyli pełny zakres usług

W realizowanych przez nas projektach najczęściej mierzymy się z produktami naszych klientów, które są prototypowe lub/i planowane są do wprowadzenia do sprzedaży. Dla takiego produktu należy zaprojektować technologię produkcji, a tym samym linię produkcyjną, poszczególne maszyny, proces kontroli jakości oraz testów funkcjonalnych. To właśnie na tym etapie odbywają się intensywne konsultacje z klientem, podczas których doradzamy, jakie rozwiązanie jest optymalne pod względem technicznym i kosztowym.

Kompleksowość w budowie maszyn i linii

 • badania i rozwój
 • projektowanie
 • dostawy
 • produkcja
 • mechatronika
 • inżynieria elektryczna
 • programowanie
 • uruchomienie
 • konserwacja / serwis
 • modernizacja

Nowoczesne projektowanie linii produkcyjnych 3D

Środowisko SolidWorks3D Professional wraz z PDM Professional umożliwia wygodne i szybkie projektowanie oraz sprawne definiowanie poszczególnych zespołów konstrukcyjnych wraz z koniecznymi do ich wykonania operacjami obróbczymi. Współpraca zespołu projektantów jest ułatwiona dzięki zaletom systemu PDM umożliwiającego kontrolę wersji plików projektowych i pełną archiwizację. Standardem jest wizualizacja 3D projektów maszyn i linii. Dysponujemy również drukarką 3D do prototypowania elementów mechanicznych. Standardem projektowania układów elektrycznych i pneumatycznych są narzędzia EPLAN.

 • elplc-dzial-projektowanie

 • elplc-innomoto-render1

 • elplc-innomoto-render2

Własny park maszynowy

Dobrze zorganizowany park maszynowy gwarantuje, że podzespoły maszyn mogą powstawać w jednym miejscu. Dzięki czemu temu optymalizujemy czas wykonywania aplikacji poprzez szybką reakcję na zmiany i natychmiastową dostępność części zamiennych. Ponadto zapewnia to gwarancję wykonania nawet najbardziej złożonych i nietypowych elementów konstrukcyjnych oraz transportowych. Cały proces odbywa się pod ścisłym nadzorem konstruktorów z możliwością modyfikacji i wprowadzenia koniecznych zmian w każdej fazie produkcji.

Nasz zakład obróbki mechanicznej bazuje na nowoczesnych centrach CNC (8 szt.), konwencjonalnych maszynach obróbczych (9 szt.), tokarkach (9 szt.) i szlifierkach (6 szt.). Wszystko to pozwala na wykonywanie nawet najdrobniejszych elementów (podzespołów i części zamiennych) we własnym zakresie, zarówno na potrzeby produkcji jak i dostępności części zamiennych.

Przykładowe realizacje – budowa i projektowanie linii produkcyjnych

 • elplc-electronics-assembly-01

  Stacja montażu wirników, klejenia magnesów z anyfeederem

 • elplc-innomoto-01

  Linia kompletacji i testu przepływu przewodów A/C
 • elplc-amortyzatory-01

  Wizyjny tester geometrii rdzenia chłodnicy po teście ciśnieniowym

Potrzebujesz więcej informacji?

ZAPYTAJ EKSPERTÓW

Treści, które mogą Cię zainteresować:

Czytaj dalej

Automatyzacja i robotyzacja

 • 1000+ projektów

  Zrobotyzowanych linii i maszyn

 • 190+ specjalistów

  Projektanci, programiści, mechatronicy

 • 100+ działających robotów
  Różnego typów i marek
 • TOMAI Factory System
  Autorski system tworzony przez praktyków
 • Centrum Badawczo-Rozwojowe
  Opracowywanie zaawansowanych rozwiązań

Automatyzacja produkcji – jakie mamy założenia?

Automatyczne i zrobotyzowane linie są projektowane i budowane w oparciu o następujące założenia: uniwersalność i modułowość, skalowalność i kompaktowość, wysoka dokładność pomiaru błędów oraz skrócenie czasu cyklu montażowego w stosunku do standardowych rozwiązań. Każda ze zbudowanych przez nas linii wyposażona jest w system TOMAI Factory System.

Zobacz też: TOMAI Factory System

Co zyskujesz dzięki automatyzacji i robotyzacji produkcji Z ELPLC?

 • lepsze rozplanowanie zasobów kadrowych dzięki zastosowaniu robotyzacji
 • usprawnienie bieżących procesów technologicznych
 • wzrost wydajności dzięki zoptymalizowaniu procesów produkcyjnych.
 • Odciążenie operatorów od czynności powtarzalnych, żmudnych i nieergonomicznych
 • zwiększenie wskaźnika OEE na pożądanym poziomie dzięki eliminacji błędów człowieka i mikro przestojów

Jesteśmy solidnym partnerem

 • 226xNxlogo-siemensb.png.pagespeed.ic.NR3_JzqxEK

 • xlogo-sieliteb.png.pagespeed.ic.MsnlPIcErY

 • xlogo-kukab.png.pagespeed.ic.UPNtqx82Wu

Pełen zakres usług z obszaru automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych

Przez lata działalności w obszarze budowy zautomatyzowanych i zrobotyzowanych maszyn dla różnych branż przemysłu zebraliśmy unikalną wiedzę i doświadczenie. Wykorzystujemy je do dostarczania rozwiązań dopasowanych do potrzeb naszych klientów. Posiadamy kompetencje w szerokim spektrum procesów produkcyjnych, montażowych oraz tworzeniu rozwiązań prototypowych.

 • PAKOWANIE PALETYZACJA DEPALETYZACJA

  paletyzacja,
  depaletyzacja z przekładkami,
  pick & place,
  pobieranie i manipulacja 3D,
  naprowadzanie wizyjne,
  przyklejanie etykiet,
  zamykanie opakowań,
  sortowanie i podawanie,
  dedykowane chwytaki i manipulatory,
  pozycjonowanie

 • MONTOWANIE KRĘPOWANIE ZAMYKANIE

  proste i złożone krępowanie,
  dopasowane procesy krępowania z precyzyjnym pomiarem siły i pozycjonowaniem,
  zaciskanie radialne,
  zamykanie z gazowaniem,
  skręcanie, mocowanie,
  zakleszczanie, nitowanie,
  wkładanie, układanie,
  kanapkowanie

 • KLEJENIE USZCZELNIANIE NANOSZENIE

  różne typy czynników:
  uszczelniacze, kleje, barwniki,
  natryskiwanie,
  nanoszenie igłą lub głowicą,
  kontrola i programowanie ścieżki nanoszenia,
  czyszczenie i odciąg oparów,
  wykrywanie fotoelektryczne,
  suszenie strumieniem gorącego powietrza

 • ZGRZEWANIE LUTOWANIE SPAWANIE

  lutowanie indukcyjne,
  zgrzewanie indukcyjne,
  zgrzewanie rezystancyjne,
  spawanie TIG,
  zgrzewanie ultradźwiękowe,
  zgrzewanie orbitalne,
  punktowa pasywacja elektrochemiczna,
  ekstrakcja oparów,
  chłodzenie (woda, powietrze)

 • TESTOWANIE KONTROLA JAKOŚCI KONTROLA WIZYJNA

  testowanie EOL,
  testowanie szczelności,
  testowanie funkcjonalne (ch-ka amortyzatora),
  testowanie optyczne (absorpcyjne, światłowodowe luminescencyjne),
  systemy wizyjne (obecność i identyfikacja,
  OCR, detekcja defektów,
  zaawansowane algorytmy i deep learning,
  kontrola geometrii,…),
  profilometria 3D,
  znakowanie laserowe i mechaniczne

 • PROCESY INNE I SPECJALNE

  zrobotyzowane szlifowanie,
  frezowanie,
  napełnianie olejem,
  zrobotyzowane zatapianie w oleju,
  jonizacja powietrza,
  formowanie, kołkowanie tworzyw sztucznych przy pomocy podczerwieni,
  kontrola procesów (chemia, cementownie, betoniarnie i inne),
  plazmowanie powierzchni

Przykładowe realizacje – automatyzacja produkcji ELPLC

 • elplc-innomoto-01

  Zrobotyzowany ciąg montażu i testowania amortyzatorów i sprężyn gazowych
 • elplc-amortyzatory-01

  Robot stacji zatapiania tłoczyska na modułowej linii montażu i testowania amortyzatorów
 • elplc-electronics-assembly-01

  Zrobotyzowana linia montażu elementów elektronicznych

Potrzebujesz więcej informacji?

ZAPYTAJ EKSPERTÓW

Treści, które mogą Cię zainteresować:

Czytaj dalej


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl