Skip to main content
Linia montażu e-mobility

Linia montażu e-mobility

Wysoce autonomiczna, zrobotyzowana linia montażu (klejenia) elementów grzejnych dla branży e-mobility

Najważniejsze właściwości

Parametr Wartość
Podawanie komponentu Pick & place: roboty Mitsubishi typu SCARA z systemami wizyjnymi i PROFINET IO
Rozładunek i układanie Automatyczne
Jednostki klejenia 2 komponenty w tym samym czasie
System kompensacji dozowania (kontrola ścieżki nanoszenia)
Dyspenser do klejenia bocznej ścianki
System czyszczenia i kalibracji igieł
Waga kontrolująca wielkość dozowania
Stacja utrwalania termicznego

Automatyczne klejenie

Procesy klejenia nie są łatwymi do zautomatyzowania lub zrobotyzowania. Odpowiednio dobrany klej musi zostać naniesiony na konkretne miejsce lub komponent, następnie kolejny jest nakładany z precyzyjnie dobraną siłą. W ELPLC automatyczne klejenie to proces wpisany przeważnie w większą całość, linię technologiczną, na której przeprowadzane są inne czynności montażowe i w pełni automatyczna kontrola jakości.

Dobry przykład to linia montażu elementów dla branży e-mobility. Klient przystąpił do realizacji innowacyjnego projektu zakładającego produkcję i dostawę nowego typu elementów grzejnych. Projekt wymagał opracowania, skonstruowania i wdrożenia dwóch półautomatycznych linii – jednej do montażu wnętrza, drugiej do montażu obudowy (z opcjami pełnej automatyzacji), przy wymaganiach czasu cyklu na poziomie 50s/12 sztuk. W przypadku linii montażu przyjęto ostatecznie wariant w pełni automatyczny. Zautomatyzowany załadunek komponentów odbywa się przy użyciu podajników wibracyjnych oraz szybkich robotów. Zapewnia to optymalny dopływ komponentów do stacji. Operacje realizowane na tej linii obejmują: montaż komponentów, automatyczne klejenie z inspekcją wizyjną warstwy (2 systemy), zgrzewanie (2 stacje), a całość obsługuje system transportowy z manipulatorami potrzebnymi do nanoszenia kleju, obracania komponentów, przeładowywania.

Dozowanie kleju z kompensacją, oparte na systemie wizyjnym, serwonapędzie i wadze, umożliwia poprawne naniesienie warstwy (precyzja dozowania ±0,0125g, średnica kropli ok. 1,9mm), bazując na rzeczywistej pozycji komponentu. Prawidłowy skład kleju zapewnia system igieł dozujących z tubą mieszającą o stałym stosunku mieszania. Tłoki dozujące, sterowane serwonapędem, podają substraty do tuby mieszającej. Dostępne są 3 ścieżki nanoszenia kleju. Na następnej stacji do metalowej płytki przykładane jest napięcie, które powoduje podgrzanie komponentu do temperatury około 100-120° w celu utrwalenia połączenia. Drugi system automatycznego klejenia obsługuje boczne ścianki komponentu (precyzja dozowania ± 0,005g).

Podsumowanie

Wykorzystanie naszej wiedzy do zaprojektowania całości, doboru oprzętu i jego integracji, skonstruowania oraz oprogramowania linii, dało klientowi możliwość zrealizowania produkcji nowego typu elementów. Dzięki wariantowi pełnej automatyzacji i robotyzacji, osiągnięto zakładane parametry wydajnościowe oraz zdolność montowania 2 elementów jednocześnie. Dodatkowo system wizyjny umożliwił precyzyjne pozycjonowanie komponentów, a pełne traceability procesu pozwoliło na maksymalizację wykorzystania danych pochodzących z procesu i pełną historię jakościową. W normalnych warunkach linia może pracować okresowo autonomicznie, a rola pojedynczego operatora sprowadza się w zasadzie do nadzorowania procesu i zapewnienia odpowiedniego poziomu komponentów na podajnikach załadunkowych. Dzięki zintegrowaniu niezbędnych stacji połączonych systemem transportowym w obrębie pojedynczego layoutu zapewniliśmy spełnienie standardów wydajności, bezpieczeństwa i czystości.


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl