Skip to main content
Monitorowanie produkcji – co i jak monitorować? Jakie są korzyści wdrożenia monitoringu?

Monitorowanie produkcji – co i jak monitorować? Jakie są korzyści wdrożenia monitoringu?

|

Monitorowanie procesu produkcji to niezbędny element efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Odpowiednio wdrożony system pozwala na optymalizację procesów, redukcję kosztów oraz poprawę jakości produktów. Co dokładnie się z tym wiąże?

Czym jest monitorowanie procesu produkcji?

Monitorowanie procesu produkcji to systematyczne zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych dotyczących przebiegu procesów produkcyjnych. Jego celem jest uzyskanie aktualnych informacji na temat stanu produkcji, identyfikacja potencjalnych problemów oraz podejmowanie działań naprawczych. Monitorowanie produkcji obejmuje szereg aspektów, na przykład: 

 • wydajność maszyn i urządzeń;
 • jakość produktów;
 • zużycie surowców i materiałów;
 • przestoje i awarie;
 • efektywność pracy personelu. 

Dane zebrane w procesie monitorowania stanu produkcji są analizowane i prezentowane w formie raportów, wykresów i wskaźników, co umożliwia podejmowanie trafnych decyzji zarządczych. W tym celu warto zadbać o nowoczesne oprogramowanie do monitorowania produkcji, które maksymalnie usprawni ten proces.

Najważniejsze wskaźniki monitorowania produkcji

Aby skutecznie nadzorować proces produkcji, należy zdefiniować najważniejsze wskaźniki efektywności (KPI – Key Performance Indicators). Powinny być dostosowane do specyfiki danego przedsiębiorstwa i procesów produkcyjnych. Najczęściej stosowane KPI w monitorowaniu produkcji to:

 • całkowita efektywność wyposażenia (OEE – Overall Equipment Effectiveness) – wskaźnik określający całkowitą efektywność maszyn i urządzeń, uwzględniający dostępność, wydajność i jakość;
 • wskaźnik jakości (FTQ – First Time Quality) – odsetek produktów spełniających wymagania jakościowe za pierwszym razem, bez konieczności poprawek lub napraw;
 • wskaźnik terminowości dostaw (OTD – On-Time Delivery) – odsetek zamówień zrealizowanych i dostarczonych do klienta w ustalonym terminie;
 • wskaźnik wykorzystania materiałów (MUI – Material Usage Index) – stosunek ilości zużytych materiałów do ilości wyprodukowanych wyrobów.

Narzędzia do monitorowania stanu produkcji

Skuteczne monitorowanie procesu produkcyjnego wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi i systemów. Nowoczesne oprogramowanie do monitorowania produkcji pozwala na automatyczne zbieranie danych z maszyn i urządzeń, ich analizę oraz prezentację w przystępnej formie.

Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) to kompleksowe rozwiązania do zarządzania produkcją, które umożliwiają monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym. Systemy te integrują dane z różnych źródeł, takich jak czujniki, sterowniki PLC, systemy ERP i inne, dostarczając aktualnych informacji o stanie produkcji.

Innym przydatnym narzędziem są systemy SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), które pozwalają na nadzorowanie i sterowanie procesami produkcyjnymi. Systemy SCADA umożliwiają zbieranie danych, wizualizację procesów, alarmowanie oraz generowanie raportów.

Jednak o wiele lepiej postawić na jedno kompleksowe narzędzie, które ułatwia i usprawnia monitorowanie postępów produkcji. Jest nim TOMAI Factory System stworzony przez ELPLC, zbierający i analizujący dane maszyn, wyniki są przedstawiane w przejrzystych raportach. Oprogramowanie składa się z dwóch modułowych aplikacji – Monitoring oraz Web. Dzięki tej pierwszej można m.in. monitorować KPI oraz nadzorować produkcję. Użytkownicy cenią liczne funkcjonalności, które usprawniają ich codzienną pracę i przekładają się na wyniki przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści daje monitorowanie procesów produkcyjnych?

Wdrożenie systemu monitorowania procesu produkcji przynosi szereg wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa. Oto niektóre z nich:

 1. optymalizacja procesów – dzięki bieżącemu monitorowaniu postępów produkcji możliwe jest szybkie identyfikowanie wąskich gardeł, przestojów i innych problemów, co pozwala na optymalizację procesów i poprawę efektywności;
 2. redukcja kosztów – monitorowanie zużycia surowców, energii i innych zasobów umożliwia identyfikację obszarów, w których możliwe jest ograniczenie kosztów bez utraty jakości;
 3. poprawa jakości – stały nadzór nad procesem produkcyjnym pozwala na wczesne wykrywanie odchyleń od norm jakościowych i podejmowanie działań korygujących, co przekłada się na wyższą jakość produktów;
 4. zwiększenie terminowości dostaw – monitorowanie postępów produkcji umożliwia lepsze planowanie i kontrolę realizacji zamówień, co pozwala na dotrzymywanie ustalonych terminów dostaw do klientów;
 5. dostęp do aktualnych i wiarygodnych danych o stanie produkcji ułatwia podejmowanie trafnych decyzji zarządczych, opartych na faktach i liczbach.

Wdrażanie systemu monitorowania produkcji

Aby skutecznie wdrożyć system monitorowania procesu produkcji, należy przejść przez kilka kluczowych etapów:

 1. analiza potrzeb i wymagań – określenie celów monitoringu, zdefiniowanie kluczowych wskaźników oraz wybór odpowiednich narzędzi i systemów;
 2. integracja systemów – połączenie różnych źródeł danych, takich jak maszyny, czujniki, systemy ERP i inne, w celu uzyskania kompleksowego obrazu procesu produkcyjnego;
 3. szkolenie personelu – przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu monitorowania, interpretacji danych oraz podejmowania działań na podstawie uzyskanych informacji;
 4. regularna analiza danych, identyfikacja obszarów do poprawy oraz wdrażanie działań optymalizacyjnych w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Monitorowanie procesu produkcji to istotny element nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Odpowiednio wdrożony system monitoringu dostarcza aktualnych i wiarygodnych danych, które pozwalają na optymalizację procesów, redukcję kosztów oraz poprawę jakości produktów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi możliwe jest skuteczne nadzorowanie procesu produkcyjnego i podejmowanie trafnych decyzji zarządczych. Jest to inwestycja, która szybko się zwraca, przynosząc wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl