Skip to main content
Linia montażu amortyzatorów

Linia montażu amortyzatorów

Linie przeznaczone do produkcji i testowania amortyzatorów zajmują wysoką pozycję w portfolio firmy i doczekały się wielu innowacji.

TOMAI Factory System

TOMAI Factory System

System zarządzania i monitorowania produkcji, zbierający i analizujący dane z maszyn.

Projekty UE

Projekty obecnie realizowane

Nazwa projektu: „Opracowanie i demonstracja modułowej linii technologicznej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych, umożliwiającej odbiorcom zwiększenie efektywności i elastyczności produkcji”

nr POIR.01.01.01-00-1029/17-00

⇒ Zapytania ofertowe dot. projektu »

⇒ Rozeznanie rynku dot. projektu »

Działanie: 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw
Poddziałanie:1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 6 191 548,26  PLN
Kwota dofinansowania: 2 476 619,24  PLN
Okres realizacji: 2018-07-01 – 2021-01-29

Celem Projektu jest opracowanie i demonstracja linii technologicznej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych.

Rezultat Projektu, dzięki opracowaniu w toku prac B+R koncepcji funkcjonowania wzajemnie komplementarnych modułów pozwalających na dowolne komponowanie linii i poszerzanie jej o dodatkowe funkcjonalności, stanowić będzie innowację produktową w skali świata. W opracowywanych modułach zastosowane zostaną nowatorskie rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne oraz opracowany zostanie dedykowany system umożliwiający pełną automatyzację linii technologicznej wraz z możliwością dowolnego przezbrajania instalacji.

Wdrożenie rezultatów Projektu nastąpi we własnej działalności Spółki, na terenie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Tarnowie i będzie stanowiło bezpośrednią odpowiedź na szereg zdefiniowanych potrzeb rynkowych branży automotive, zwłaszcza w zakresie wykonywania instalacji o zwiększonej efektywności i elastyczności produkcji, wydłużonej żywotności pracy instalacji oraz zwiększenia szybkości realizacji zamówień związanych z dostawą amortyzatorów samochodowych.

Produkt zostanie skierowany do klientów z branży automotive zlokalizowanych na rynku międzynarodowym, funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw na poziomie OEM (producenci samochodów) oraz Tier 1 (dostawcy podzespołów). W celu weryfikacji rozwiązania, w toku realizowanych prac B+R zostanie przeprowadzona demonstracja zintegrowanej linii pilotażowej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych.

Nazwa projektu: „Nowatorski ciąg technologiczny do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych”

nr POIR.01.02.00-00-0056/18-00

⇒ Zapytania ofertowe dot. projektu »

⇒ Rozeznanie rynku dot. projektu »

Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 5 691 207,22 PLN
Kwota dofinansowania: 2 300 168,02 PLN
Okres realizacji: 2019-11-01 –2022-05-31

Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci nowatorskiego ciągu technologicznego do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych, do zastosowania u międzynarodowych producentów komponentów na poziomie Tier 1 w branży automotive.

Realizacja Projektu zakłada przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania nowatorskiego, zautomatyzowanego ciągu technologicznego do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych. Cechą o szczególnym znaczeniu jest uniwersalność urządzeń, które będą posiadać funkcjonalność związaną z jednoczesnym napełnianiem gazem oraz zamykaniem amortyzatorów i sprężyn gazowych zintegrowanych wraz z testerem charakterystyki siły tłumienia. Powyższa cecha wynikająca z automatyzacji oraz zwiększenia robotyzacji procesu w połączeniu z modułowością i systemową kompatybilnością urządzeń pozwoli na dowolne komponowanie ciągu technologicznego oraz rozbudowywanie go o pożądane funkcjonalności.

W ramach prac B+R zaplanowano m.in. opracowanie kluczowych modułów ciągu i przeprowadzenie prac związanych z automatyzacją i robotyzacją pracy ciągu technologicznego. Kluczowym zagadnieniem będzie opracowanie poszczególnych elementów ciągu i testera charakterystyki sił tłumienia oraz dalsza integracja powyższego urządzenia z opracowywanymi urządzeniami do napełniania gazem i zamykania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych, w tym m.in. dedykowanego oprogramowania ułatwiającego proces integracji i konfiguracji urządzeń.

Rezultat Projektu poprzez prowadzone prace korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych w branży automotive.

Nazwa: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej.

Zapytania ofertowe dot. projektu »

Firma ELPLC realizuje projekt nr POIR.02.01.00-00-0236/17 pn. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w którym będą prowadzone prace badawcze nad opracowaniem zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branż automotive oraz maszynowej. W ramach projektu zostanie wybudowane centrum inżynieryjne automatyki przemysłowej o łącznej powierzchni 2 805,8 m² składającego się z Prototypowni oraz zaplecza socjalno-biurowego dla kadry B+R. Centrum zostanie wyposażone w niezbędną infrastrukturę, a także zakupione zostanie niezbędne wyposażenie i wartości niematerialne i prawne niezbędne do rozpoczęcia działalności badawczej. Utworzenie Centrum B+R umożliwi więc spółce zwiększenie skali intensywności prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikację oferty poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów, prototypów maszyn i instalacji wysokiej technologii.

Wartość projektu: 7 375 692,43 PLN
Kwota dofinansowania: 1 496 264,00 PLN
Okres realizacji: 2018-04-01 – 2019-09-30

Zaufali nam


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl