Skip to main content
Serwis

Serwis

Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, oferujemy dopasowane do potrzeb umowy serwisowe, profesjonalną obsługę i krótkie czasy reakcji. Koncentrujemy się na rozwiązywaniu problemów.

24h
Maksymalny czas reakcji po zgłoszeniu
Serwis zdalny
Możliwość zdalnego wsparcia
Elastyczne umowy
Dopasowana umowa sewisowa

Obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna maszyn produkcyjnych

Zapewniamy obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną. Nasze maszyny i linie dostarczamy z kompletem dokumentacji zawierającej szczegółowe instrukcje serwisowe, wykazy elementów koniecznych do okresowego przeglądu oraz wykazy elementów szybko zużywających się. Całość naszej oferty serwisowej charakteryzuje elastyczność i wszechstronność oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zaletą naszych usług serwisowych jest brak wszelkich limitów godzinowych obsługi miesięcznej. Opłata abonamentowa obejmuje koszty dojazdów do klienta.

Krótkie czasy reakcji – na zgłoszenie reagujemy maksymalnie w ciągu 24 godzin. Usterki naprawiamy zwykle w ciągu 72 godzin, pod warunkiem, że nie wymagają złożonych dostaw elementów handlowych. Nasi specjaliści z różnych dziedzin są również dostępni telefonicznie lub telekonferencyjnie dla służb utrzymania ruchu klienta. Zapytaj o szczegóły

Typowy zakres prac serwisowych

  • serwisy okresowe i naprawcze
  • diagnostyka zdalna (VPN, PLC online)
  • przeglądy i ewidencjonowanie istniejących maszyn i linii
  • testy funkcjonalne urządzeń i systemów
  • szkolenia i instruktarze dotyczące prawidłowej eksploatacji
  • doradztwo w sprawie doboru urządzeń i systemów
  • wsparcie utrzymania ruchu

Wsparcie serwisu i utrzymania ruchu dzięki TOMAI Factory System

Moduł analizy wydajności i awaryjności linii

Moduł ten pozwala określić relacje pomiędzy alarmami na modułach produkcyjnych, zdefiniować „wąskie gardła”, najczęstsze powody przestojów, opóźnień, zacięć itp. Z poziomu TOMAI Factory System wszystkie parametry maszyny są nie tylko rejestrowane, ale i konfigurowane. Uwzględniając czas pracy linii produkcyjnej i innych maszyn dział utrzymania ruchu może planować przeglądy i remonty, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieplanowanych przestojów.

Więcej informacji o TOMAI Factory System

TOMAI Factory System

Przykład analizy sekwencji kroków sterownika w TOMAI Factory System


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl