Skip to main content

Tag: Automatyzacja

Jak wybrać dostawcę systemu automatyki? (5)

Na etapie wyboru dostawcy systemu automatyki warto sprawdzić jego możliwości w zakresie integracji urządzeń techniki napędowej, sterowania i komunikacji różnych producentów.

Konieczność zastosowania urządzeń określonego producenta może wynikać chociażby z wymagań korporacyjnych lub innych standardów przyjętych w fabrykach. Dostawca systemu automatyki powinien być w stanie sprostać takim wymaganiom. Chodzi tutaj o szeroko rozumianą integrację w zakresie zasilania, sterowania i komunikacji, jak i oprogramowania. Możliwości w tym zakresie potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

Jakość i dostępność zastosowanych komponentów

O stabilnej i bezawaryjnej maszyny decyduje m. in. najwyższy poziom jakości zastosowanych komponentów. Zapewnia to ciągłość produkcji i bezpieczeństwo obsługi, przy zmniejszonym do minimum ryzyku wystąpienia nieplanowanych przestojów. Ponadto warto zwrócić uwagę czy dostawca dysponuje dobrze wyposażonym magazynem, wspomaganym narzędziami informatycznymi oraz czy jest możliwe zweryfikowanie przez klienta funkcjonowania takiego magazynu w realnych warunkach pracy. Dostawca powinien udowodnić, że jego łańcuch dostaw jest dobrze zorganizowany i gwarantuje dostępność do komponentów, bez względu na sytuację rynkową.

Serwis i zdalny dostęp

Na etapie wyboru warto postawić na dostawcę, który dzięki temu, że zasobami własnymi projektuje i wytwarza maszyny, daje gwarancję szybkiego ich serwisu.
Jednak kompetentny dostawca już na etapie projektowania wstępnej koncepcji powinien przewidzieć rozwiązania przekładające się na ograniczenie do minimum możliwości wystąpienia usterek. Ponadto warto mieć na uwadze zastosowanie narzędzi do zdalnej diagnostyki zapewniającej wsparcie serwisowe maszyny.

Firma ELPLC S.A. to certyfikowany partner firmy Siemens, jedyny w Polsce w zakresie techniki napędowej Advanced Motion. – Jest to najwyższy poziom certyfikacji, zapewniający znacznie większe możliwości techniczne w odniesieniu do techniki napędowej tego producenta. W efekcie mogą być tworzone rozwiązania, które są optymalnie dostosowane do potrzeb procesu. Z kolei w zakresie współpracy z dostawcami robotów firma ELPLC S.A. może pochwalić się wyróżnieniem SI Elite, będącym najwyższym statusem wśród integratorów Mitsubishi Electric w Polsce oraz statusem KUKA Official System Partner. Oprócz tego jesteśmy w stanie dostarczyć i zintegrować roboty innych producentów, a także dysponujemy własnym prototypem uniwersalnego robota sześcioosiowego z opatentowanym członem ruchomym wykonanym z włókna węglowego (Unirobot).

Firma ELPLC S.A., dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa maszyn, już na etapie projektu dobiera komponenty „z najwyższej półki”. Pozwala to na produkowanie aplikacji, które są bezawaryjne i bezpieczne. Oprócz tego firma ELPLC S.A. dysponuje dużym magazynem znajdującym się bezpośrednio przy hali produkcyjnej. Ciągłość dostaw zapewniają umowy podpisane z dostawcami.

Firma ELPLC S.A. we własnym zakresie projektuje i wytwarza maszyny. Stąd też zapewnia szybką diagnostykę i usunięcie usterek. Warto podkreślić, że ELPLC S.A. jako globalny dostawca z powodzeniem wykorzystuje narzędzia do zdalnej diagnostyki i upgrade’u maszyn. Warto przy tym wspomnieć o ciągle rozwijanej przez ELPLC S.A. diagnostyce bazującej na inteligentnych okularach rzeczywistości rozszerzonej. W efekcie zyskuje się możliwość szybkiej diagnostyki oraz wykrywania nieprawidłowości w pracy maszyn. Ponadto wykorzystanie takiego rozwiązania, zwłaszcza w czasie ograniczeń covidowych, pozwala na skrócenie czasu wykonywania przezbrojeń, serwisów i przeglądów, a także zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii maszyn oraz nieplanowanych przestojów. Za pomocą okularów można zdalnie zebrać dane z procesu na potrzeby automatyzacji czy wskazać służbom utrzymania ruchu usterki i miejsca awarii maszyn.

Jak wybrać dostawcę systemu automatyki? (4)

Śmiało można powiedzieć, że dobry dostawca to globalny dostawca.
Szerokie kompetencje, doświadczenie w automatyzowaniu procesów, możliwości projektowe i produkcyjne, zaplecze finansowe, a także struktura zasobów ludzkich, własny park maszynowy oraz odpowiednie zasoby obiektowe pozwalają na globalne dostarczanie maszyn.

Tylko nieliczni dostawcy dysponują potencjałem pozwalającym na zasięg globalny. Konieczne jest do tego odpowiednie zaplecze finansowe oraz zasoby ludzkie i infrastrukturalne. Globalny dostawca musi spełnić szereg dodatkowych wymagań, takich jak chociażby zapewnienie ciągłości działań biznesowych, zarządzenie ryzykiem, odpowiedni obieg dokumentów projektowych i ewidencji zmian w projekcie, dodatkowe potwierdzenie zdolności projektowych, spełnienia kryteriów dodatkowej weryfikacji względem potencjału i jakości itd.

Komunikacja z klientem

Dla prawidłowej realizacji inwestycji ważny jest sprawny przebieg komunikacji i obiegu dokumentacji sprzedażowej, projektowej i odbiorowej.
Proces sprzedaży dóbr inwestycyjnych z reguły przebiega równolegle na wielu płaszczyznach.
W procesie obiegu informacji biorą bowiem udział zarówno komórki techniczne (np. inżynierowie procesu), decyzyjne, opiniujące (np. służby utrzymania ruchu), zakupowe i management. Stąd też muszą być dobrane odpowiednie działania z uwzględnieniem struktury organizacyjnej i decyzyjnej konkretnego klienta. Dlatego warto postawić na dostawcę, który odpowiednio zarządza procesami: sprzedażowym, realizacji projektu, posprzedażowym.

Odpowiednie zasoby obiektowe

Dostawca powinien dysponować budynkami i halami produkcyjnymi pozwalającymi na kompleksowe produkowanie, uruchamianie i wykonywanie produkcji próbnej. Stąd też ważne jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni hali oraz ciągów transportowych (np. na potrzeby wjazdu samochodem ciężarowym).
Hala produkcyjna powinna mieć dostęp do mediów o odpowiednich parametrach, pozwalających na bezpieczną pracę linii podczas uruchomień próbnych.

Firma ELPLC S.A. dysponuje dużym potencjałem technicznym i finansowym.
Stąd też z powodzeniem jej maszyny pracują w wielu krajach nie tylko Europy. Stanowiska, stacje i linie produkcyjne i montażowe pracują m. in. na Słowacji i w Hiszpanii, a także w Bułgarii, Rosji, Czechach, Francji oraz w Wielkiej Brytanii, Chinach, Meksyku, Stanach Zjednoczonych. W ELPLC S.A. proces sprzedażowy jest koordynowany i wspomagany przez Dział Sprzedaży, dbający o najwyższy poziom komunikacji i gwarantujący sprawny obieg informacji technicznej, począwszy od udowodnienia kompetencji i zasobów firmy ELPLC S.A., zbierania danych na potrzeby prac koncepcyjnych, prezentowania koncepcji, poprzez wprowadzenie zmian do koncepcji i złożenie oferty techniczno-handlowej, odpowiadającej potrzebom klienta, aż do koordynacji obiegu dokumentów zamówieniowych. Wszystko po to, aby proces doboru rozwiązania „szytego na miarę” przebiegał szybko i sprawnie. .

Z kolei na etapie realizacji projektu do komunikacji firmy ELPLC S.A. z klientem przydzielany jest Project Manager, który dysponuje kompleksową wiedzą i kompetencjami do sprawnej realizacji projektu. Stanowi on pierwszą linię komunikacyjną i koordynuje przebieg prac we wszystkich branżach wykonawczych. Project Manager zarządza przebiegiem produkcji, uruchomieniem maszyny, odbiorem, przekazaniem dokumentacji oraz czuwa na prawidłową obsługą posprzedażową w zakresie modernizacji i dostosowania do wszelkich zmian w procesie.

Na etapie realizacji inwestycji firma ELPLC S.A. opracowuje harmonogram prac, który jest przekładany klientowi. Project Manager czuwa nad jego przebiegiem. Na bieżąco, w ciągłej konsultacji z klientem, są wprowadzane ewentualne korekty i zmiany tak, aby projekt był zakończony w zaplanowanym czasie.

Jak wybrać dostawcę systemu automatyki? (3)

Na etapie wyboru dostawcy warto sprawdzić jego kondycję finansową, będącą gwarancją wykonania dużych projektów. Oprócz tego kompetentny dostawca systemów automatyki powinien dysponować własnymi, specjalistycznymi możliwościami produkcyjnymi.

Założeniem inwestycji w system automatyki jest uzyskanie zakładanego zwrotu inwestycyjnego w określonym czasie. Stąd też finansowanie, podobnie jak i projektowane rozwiązanie techniczne, powinny być „szyte na miarę”. Na elastyczność w tym zakresie mogą pozwolić sobie tylko nieliczni dostawcy, dysponujący odpowiednim potencjałem finansowym. Warto podkreślić, że dostawca stabilny finansowo jest w stanie sprostać dużym projektom, których realizacja rozkłada się w dłuższym czasie. Ponadto wiele projektów, zwłaszcza prototypowych, pociąga za sobą konieczność poniesienia przez dostawcę dodatkowych kosztów, wynikających z wykonania szeregu dodatkowych badań, testów, prototypów, wydruków 3D itd. Dostawca powinien zatem dysponować odpowiednim potencjałem finansowym i najlepiej, aby był on ulokowany jako kapitał rodzimy z możliwością uzyskania dodatkowego wsparcia na każdym etapie realizacji projektu.

Park maszynowy

Bogaty park maszynowy dostawcy gwarantuje, że podzespoły maszyn mogą powstawać w jednym miejscu, a do tego skraca się czas wykonywania aplikacji, przy szybkiej reakcji na zmiany i dostępności części zamiennych. Ponadto zapewnia to gwarancję wykonania nawet najbardziej złożonych nietypowych elementów konstrukcyjnych i transportowych, pod ścisłym nadzorem konstruktorów, z możliwością modyfikacji i wprowadzenia koniecznych zmian w każdej fazie produkcji.

Odpowiednie zasoby obiektowe.

Dostawca powinien dysponować budynkami i halami produkcyjnymi pozwalającymi na kompleksowe produkowanie, uruchamianie i wykonywanie produkcji próbnej. Stąd też ważne jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni hali oraz ciągów transportowych (np. na potrzeby wjazdu samochodem ciężarowym). Hala produkcyjna powinna mieć dostęp do mediów o odpowiednich parametrach, pozwalających na bezpieczną pracę linii podczas uruchomień próbnych.

Warto zwrócić uwagę na dogodną lokalizację siedziby dostawcy. Co prawda na potrzeby realizacji projektu (np. w zakresie testów, zmian, opcji, przeglądów itd.), coraz częściej wykorzystuje się technologię rzeczywistości mieszanej i zdalny dostęp, to jednak ewentualny dojazd do miejsca, w którym powstają maszyny, powinien być dogodny. Stąd też najlepiej aby centrum projektowe i hale produkcyjne, znajdowały się w jednym miejscu, w pobliżu kluczowych dróg krajowych i autostrad oraz portów lotniczych.

ELPLC S.A. to firma z kapitałem polskim z dużym zapleczem finansowym z możliwością dodatkowego wsparcia ze strony inwestora finansowego – Tar Heel Capital. Przekłada się to nie tylko na stabilność finansową ale również na elastyczne formy płatności za maszyny (np. płatność transzami z terminami dostosowanymi do potrzeb klienta).
W odniesieniu do parku maszynowego warto podkreślić, że centrum obróbcze firmy ELPLC S.A. bazuje na maszynach CNC (8 szt.), konwencjonalnych maszynach obróbczych (9 szt.), tokarkach (9 szt.) i szlifierkach (6 szt.). Wszystko to pozwala na wykonywanie nawet najdrobniejszych elementów (podzespołów i części zamiennych) we własnym zakresie zarówno na potrzeby produkcji jak i dostępności części zamiennych.
Firma ELPLC S.A., z siedzibą w Tarnowie, dysponuje dwoma budynkami o łącznej powierzchni wynoszącej 4200m2, stąd też projektowane maszyny są wytwarzane na terenie Polski, na własnych halach produkcyjnych z lokalizacją w pobliżu autostrady A4. Ponadto do siedziby firmy ELPLC S.A. można szybko dojechać z lotniska Kraków-Balice lub Rzeszów-Jasionka.

Jak wybrać dostawcę systemu automatyki? (2)

Dobry dostawca systemów automatyki powinien bazować na indywidualnym podejściu do rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów produkcyjnych i montażowych.
Tym sposobem powstają innowacyjne i dedykowane aplikacje, które są ściśle dopasowane do konkretnych potrzeb procesowych.

Potencjał Reaserch & Development

Stąd też pionierskie i prototypowe koncepcje powinny powstawać w odrębnych działach, dbających o rozwój nowych aplikacji z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań rynkowych i trendów technologicznych. Muszą być przy tym brane pod uwagę rzeczywiste problemy występujące w fabrykach z uwzględnieniem specyfiki technologii produkcji, a także właściwości fizycznych komponentów i wyrobu gotowego. Kompetentny dostawca systemu automatyki powinien dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi, pozwalającymi na projektowanie i budowanie maszyn prototypowych. Stąd też ważne jest, aby koncepcje automatyzacji skomplikowanych procesów produkcyjnych, mogły być przełożone nie tylko na projekty ale i innowacyjne, specjalne, prototypowe oraz zoptymalizowane maszyny, które z gwarancją stabilności i bezawaryjnej pracy, mogą być przekazane do eksploatacji.

Doświadczenie w automatyzowanych procesach

Doświadczenie w automatyzowanych procesach jest bardzo istotne dla prawidłowego zaprojektowania stanowiska, stacji, czy też linii produkcyjnej. Znajomość procesów produkcyjnych przekłada się na optymalny dobór rozwiązania z uwzględnieniem specyficznych wymagań. Ważna jest przy tym możliwość przeniesienia kompetencji w zakresie automatyzacji konkretnych procesów, z jednej branży na inne.

Autorskie systemy traceability i oprogramowanie Smart Factory

W tym zakresie warto postawić na rozwiązanie autorskie i „niepudełkowe”, które od podstaw powstaje u jednego producenta. W efekcie zyskuje się system ściśle dostosowany do potrzeb konkretnej aplikacji. Dodatkowo systemy autorskie są ciągle rozwijane pod kątem najnowszych trendów technologicznych.(→ ELPLC Smart Factory)

Firma ELPLC S.A. dysponuje własnym Działem R&D, odpowiedzialnym za tworzenie koncepcji, które są ściśle dopasowane do konkretnych potrzeb technologicznych. Stawia się na ścisłą współpracę z dostawcami rozwiązań procesowych. Równolegle prowadzenie są liczne prace badawcze i rozwojowe (chociażby w zakresie filozofii Industry 4.0 i Industry 5.0), przy współpracy z przedstawicielami fabryk (menedżerowie i inżynierowie procesów), a także ośrodkami naukowo-badawczymi i uczelniami. Wszystko to przekłada się na profesjonalne doradztwo i tworzenie kompleksowych rozwiązań, oraz ich dopasowanie do wymagań i potrzeb klientów.

Ponadto we współpracy z pozostałymi działami firmy ELPLC S.A.: Construction, Supply Chain, Production, Mechatronics, Electrical Engineering, Software Engineering, Comissioning, Maintenance, Retrofitting, jest możliwe tworzenie nawet najbardziej złożonych i kompleksowych rozwiązań. W efekcie na potrzeby projektowania koncepcji i realizacji projektu mogą być zaangażowani inżynierowie projektanci (ok. 18% zasobów w strukturze zatrudnienia), programiści (ok. 13% zasobów w strukturze zatrudnienia), zespół montażowy i uruchomieniowy (ok. 30% zasobów w strukturze zatrudnienia) oraz dział obróbki mechanicznej (ok. 23% zasobów w strukturze zatrudnienia). Wszystkie wymienione kompetencje muszą się spinać doskonałą komunikacją, którą gwarantuje dedykowany do każdego klienta Project Manager.

Z szeregu kompetencji firmy ELPLC S.A. warto zwrócić uwagę m. in. na bogate doświadczenie w zakresie automatyzowania precyzyjnych montaży oraz operacji zgrzewania dla bardzo różnych materiałów, która bardzo często występuje w przemysłowych procesach montażowych. Dzięki takim kompetencjom zyskuje się możliwość idealnego dopasowania do operacji zgrzewania, nawet najbardziej skomplikowanych komponentów. Istotną rolę odgrywa przy tym możliwość zaprojektowania rozwiązania samodzielnego lub modułowego, czy też zaprojektowanie wbudowanych rozwiązań testowych i wykonujących operacje dodatkowe – montaż, zamykanie, pasywacja, testowanie, kontrola jakości czy pakowanie. Warto przy tym podkreślić, że firma ELPLC S.A. jako pierwsza w Europie w swojej aplikacji zastosowała urządzenia do zgrzewania oporowego ze sterowaniem impulsowym.

Maszyny produkowane przez ELPLC S.A. mogą być wyposażone w dedykowany system traceability, zapewniający monitorowanie procesu technologicznego z pełną analizą danych. Aplikacja taka jest kompatybilna ze wszystkimi sterownikami procesowymi.
Warto zwrócić uwagę na możliwość połączenia z różnymi typami ekranów, przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych. Ponadto kluczową rolę odgrywają systemy klasy Smart Factory, będące cyfrowym odzwierciedleniem przebiegu procesów zgodnie z założeniami Industry 4.0.

Z kolei system Smart Factory firmy ELPLC S.A. (ELPLC Smart Factory), oparto na czterech modułach (blokach) funkcjonalnych – zbierania danych, podglądu stanu linii, diagnostyki i analiz: historycznej, wydajności, awaryjności linii. System ten od podstaw jest zaprojektowany przez inżynierów ELPLC S.A., jest rozwiązaniem tworzonym przez inżynierów dla inżynierów, tworzonym przez producenta maszyn, stąd też może być ściśle dostosowany do konkretnych potrzeb.

Jak wybrać dostawcę systemu automatyki? (1)

Inwestycja w automatyzację procesów produkcyjnych powinna być dobrze przemyślana. Konieczne jest zatem uwzględnienie szeregu czynników i kryteriów, dotyczących zarówno parametrów technicznych, jak i założeń o charakterze ekonomicznym.

W aspekcie technologicznym trzeba mieć na uwadze m. in. odpowiednio wyspecyfikowany przebieg procesu, zdefiniowanie funkcjonalności systemu oraz obliczenie zakładanych parametrów technicznych dla poszczególnych operacji. Nie mniej ważne są standardy względem urządzeń techniki napędowej i sterowania, sposób pracy (automatyczny lub półautomatyczny), sposób zasilania maszyn w komponenty i odbiór wyrobów gotowych lub półproduktów, a także czasy cyklów, sposób przezbrajania, integracja z otoczeniem, zasilanie w media, itd. Z kolei w odniesieniu do otoczenia biznesowego analizuje się: czas zwrotu inwestycji, sposób finansowania, czas realizacji, możliwość dostosowania maszyny do zmieniających się potrzeb rynkowych itd.

Osobne zagadnienie stanowi wybór dostawcy systemu automatyki. Jego kompetencje powinny przełożyć się na właściwie dobraną koncepcję automatyzacji, oraz jej przekonwertowanie na szczegółowy projekt wielobranżowy. Wybierając kompetentnego dostawcę zyskuje się ponadto gwarancję sprawnego przebiegu realizacji projektu, jego wdrożenia, oraz wprowadzania ewentualnych zmian, wynikających ze zmieniającego się przebiegu technologicznego, który musi być dostosowany do potrzeb rynkowych.

Firma ELPC S.A. jest w stanie kompletnie zaprojektować, wyprodukować i wdrożyć dedykowane automatyczne linie produkcyjne i pojedyncze stacje. Tworzone przez nas rozwiązania są uniwersalne (łatwe przezbrojenie), modułowe (możliwość rozbudowy) oraz skalowalne (szybkie dostosowanie do dynamicznych potrzeb fabryki).


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl