Skip to main content
TOMAI Factory System

TOMAI Factory System

System zarządzania i monitorowania produkcji, zbierający dane z maszyn, analizujący je on-line oraz przedstawiający wyniki w czytelnych dla obsługi raportach. Składa się z dwóch modułowych aplikacji: Monitoring oraz Web

Oprogramowanie dla firm produkcyjnych TOMAI Factory System

System do zarządzania i planowania produkcji

Termin smart factory prawie zawsze występuje w opracowaniach dotyczących koncepcji czwartej rewolucji przemysłowej – Industry 4.0. Innowacje produkcyjne, nowe procesy biznesowe oraz zaawansowane technologie informatyczne tworzą wachlarz zupełnie nieznanych wcześniej możliwości. Można powiedzieć, że fabryka w wersji SMART to w zasadzie dwie fabryki – jedna fizyczna, czyli konkretne maszyny, infrastruktura itd. Druga cyfrowa (digital twin), czyli odbicie tej fizycznej w przestrzeni danych określających stan procesu i jego poszczególnych części składowych. Oczywiście digital twin też potrzebuje konkretnej infrastruktury informatycznej opartej o własne zasoby sprzętowe lub rozwiązania chmurowe plus oprogramowanie. Oprogramowanie wydaje się być tutaj kluczowe w efektywności wykorzystywania potencjału ogromnego strumienia danych, jakie otrzymuje się w tej koncepcji funkcjonowania fabryki.

TOMAI Factory System to w pełni funkcjonalny oraz stale udoskonalany system. Składa się z dwóch modułowych aplikacji: Monitoring oraz Web. Sercem systemu jest aplikacja Monitoring, zapewniająca bogaty zestaw funkcjonalności zebranych w cztery moduły.

INTEGRACJA SYSTEMÓW
 • Obsługa większości PLC
 • Własne protokoły
 • Dedykowane lokalne DB
 • Integracje z MES, MRP, ERP
 • Opcje IoT / Cloud
AKWIZYCJA DANYCH
 • Informacje o produkcji
 • Informacje o cyklach i procesach
 • Praca operatorów i przestoje
 • Wartości parametrów globalnych
 • Alarmy i zdarzenia
TRACEABILITY
 • Traceability materiału i komponentu
 • Śledzenie w czasie rzeczywistym
 • Pełna historia komponentu
 • Identyfikowalność komponentu
 • Serializacja
ANALIZA HISTORYCZNA
 • Śledzenie zmian w referencjach
 • Rejestr zdarzeń
 • Podsumowania produkcji
 • Analizy pareto statusów
 • Wykresy parametrów liczbowych
MONITORING KPI
 • Efektywność pracy operatorów
 • Średnie czasy pracy
 • Rekordy
 • Optymalizacja pracy
 • Dostosowanie do linii
NADZOROWANIE PRODUKCJI
 • Podgląd aktualnego stanu linii
 • Szczegółowe dane pomiarowe
 • Statystyki i raporty
 • Śledzenie komponentu oraz BOM
 • Szybka informacja graficzna
MONITORING MEDIÓW
 • Podgląd historii mediów
 • Raporty analizy mediów z podziałem na statusy
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
 • Wsparcie dobrych praktyk produkcyjnych (np. GMP)
 • Dostępność historii komponentów
 • Ułatwiona analiza problemów jakościowych
WSPARCIE UR / CMMS
 • Analiza wydajności
 • Analiza awaryjności
 • Identyfikacja przyczyn
 • Przestoje, opóźnienia, zacięcia
 • Predictive maintenance
KOMPLEKSOWE RAPORTOWANIE
 • Raporty historyczne
 • Podsumowania, analizy, rejestry
 • Eksport CSV
 • Duże możliwości dopasowania raportów do klienta
APLIKACJA WEB
 • Dostęp do aktualnych i historycznych danych z dowolnego miejsca na świecie
 • Moduł konfiguracyjny
 • Moduł raportowania
MULTISYSTEM
 • Dowolny system operacyjny
 • Dowolna przeglądarka
 • Wdrożenia PC, IPC, HMI
 • Opcje dostosowania

Zbieranie danych w programie do zarządzania produkcją

Moduł zbierania danych pozwala na systematyczne i ciągłe zbierania danych z linii i urządzeń. Moduł zapewnia także elastyczne możliwości integracji z innymi systemami, zarówno jeśli chodzi o wysyłanie danych wpływających na produkcję jak i odbieranie danych z produkcji. Za pomocą połączeń z dowolnymi w zasadzie sterownikami PLC (Siemens, Mitsubishi, Omron, Allen-Bradley, Beckhoff itp.) lub innymi systemami, moduł zbiera informacje o: produkcji, cyklach, procesach, pracy operatorów, przestojach, wartościach parametrów globalnych, alarmach oraz zużyciu mediów. Zapewnione są w ten sposób dane do natychmiastowej analizy i mogą być zapisane w lokalnej bazie MSSQL. Moduł zapewnia monitorowanie i scentralizowane zarządzanie receptami produkcyjnymi (np. ich porównywanie lub synchronizację). Udostępnia także zarządzanie autoryzacją użytkowników np. poprzez logowania kartami RFID.

Moduł podglądu aktualnego stanu linii to możliwość śledzenia produkcji w czasie rzeczywistym ze szczegółami dotyczącymi danych pomiarowych, trwających alarmów oraz tworzenia statystyk i raportów. Można śledzić historię aktualnie produkowanej części i jej BOM’u. Sumaryczny rzut na linię produkcyjną pozwala na uzyskanie szybkiej informacji graficznej dotyczącej alarmów oraz stanu produkcji na poszczególnych stacjach / zespołach / modułach.

Moduł diagnostyki i analizy danych historycznych udostępnia różnorodne możliwości raportowania. Opcja dogodnej personalizacji raportów i dostosowania funkcjonalności do konkretnych potrzeb klienta. Główne zadanie tego modułu to ułatwienie zrozumienia napływających danych:

 • wykres wartości parametrów liczbowych w czasie
 • podgląd parametrów referencji zmienionych przez użytkowników
 • pełna historia produkcji dla określonej sztuki
 • podgląd indywidualnych parametrów dla wybranych stacji
 • zestawienie czasów pracy, postojów stacji i rejestr zdarzeń
 • pareto statusów z podziałem na referencje dla stacji i dnia
 • podsumowanie produkcji z podziałem na nr palety / gniazda
 • raport parametrów globalnych, zestawienia stanów stacji
 • podgląd historii i analiza mediów z podziałem na statusy
 • eksport danych (CSV)
 • predictive maintenance

Analiza danych w programie do zarządzania produkcją

Moduł analizy wydajności i awaryjności linii jest narzędziem do całościowej analizy produkcyjnej poprzez relacje pomiędzy alarmami na modułach produkcyjnych, identyfikację wąskich gardeł, najczęstszych powodów przestojów, opóźnień, zacięć czy określenie sumy opóźnień linii z podziałem na różne przyczyny.

Dodatkowy moduł analizy pracy operatorów KPI pomaga określić efektywność pracy operatorów, ich średnie czasy pracy, rekordy i dostarcza cennych informacji inżynierom produkcji. Moduł KPI jest wdrażany na nowych liniach produkcyjnych na życzenie klienta i dostosowywany do konkretnych wymagań.

Dzięki aplikacji Web zawsze możliwy jest dostęp do bieżących i historycznych danych z dowolnego miejsca w firmie lub dowolnego miejsca na świecie, dowolnej przeglądarki, dowolnego systemu operacyjnego. Dostępny jest moduł konfiguracyjny i moduł raportowania.

Użytkownicy TOMAI Factory System cenią sobie jego liczne funkcjonalności, które są dostępne już w wersji podstawowej oraz profesjonalne wsparcie eksperckie podczas wdrażania i obsługi serwisowej. To system stworzony przez inżynierów dla inżynierów, to inteligentne narzędzie do zarządzanie produkcją, które w pełni reprezentujące standardy Industry 4.0. Warto dodać, że nasze linie i stacje są standardowo wyposażone w TOMAI Factory System – dzięki temu, klienci otrzymują, w pełni zintegrowane rozwiązanie bez konieczności stosowania dodatkowych systemów.


© ELPLC. All rights reserved. Powered by jdev.pl