ELPLC Smart Factory

ELPLC Smart Factory

System zarządzania i monitorowania produkcji, zbierający i analizujący dane z maszyn.

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linie przeznaczone do produkcji i testowania amortyzatorów zajmują wysoką pozycję w portfolio firmy i doczekały się wielu innowacji.

Linie dysz cyrkonowych

Linie dysz cyrkonowych

Zrobotyzowane linie w ciągu technologicznym wytwarzania dysz cyrkonowych, produktu dla branży odlewniczej.

Jak wybrać dostawcę systemu automatyki? (4)

Damian Żabicki / Bartłomiej Juszczyk, 2021.09.01, Automatyzacja

Śmiało można powiedzieć, że dobry dostawca to globalny dostawca.
Szerokie kompetencje, doświadczenie w automatyzowaniu procesów, możliwości projektowe i produkcyjne, zaplecze finansowe, a także struktura zasobów ludzkich, własny park maszynowy oraz odpowiednie zasoby obiektowe pozwalają na globalne dostarczanie maszyn.

Komunikacja z klientem

Tylko nieliczni dostawcy dysponują potencjałem pozwalającym na zasięg globalny. Konieczne jest do tego odpowiednie zaplecze finansowe oraz zasoby ludzkie i infrastrukturalne. Globalny dostawca musi spełnić szereg dodatkowych wymagań, takich jak chociażby zapewnienie ciągłości działań biznesowych, zarządzenie ryzykiem, odpowiedni obieg dokumentów projektowych i ewidencji zmian w projekcie, dodatkowe potwierdzenie zdolności projektowych, spełnienia kryteriów dodatkowej weryfikacji względem potencjału i jakości itd.

Komunikacja z klientem

Dla prawidłowej realizacji inwestycji ważny jest sprawny przebieg komunikacji i obiegu dokumentacji sprzedażowej, projektowej i odbiorowej.
Proces sprzedaży dóbr inwestycyjnych z reguły przebiega równolegle na wielu płaszczyznach.
W procesie obiegu informacji biorą bowiem udział zarówno komórki techniczne (np. inżynierowie procesu), decyzyjne, opiniujące (np. służby utrzymania ruchu), zakupowe i management. Stąd też muszą być dobrane odpowiednie działania z uwzględnieniem struktury organizacyjnej i decyzyjnej konkretnego klienta. Dlatego warto postawić na dostawcę, który odpowiednio zarządza procesami: sprzedażowym, realizacji projektu, posprzedażowym.

Odpowiednie zasoby obiektowe.

Dostawca powinien dysponować budynkami i halami produkcyjnymi pozwalającymi na kompleksowe produkowanie, uruchamianie i wykonywanie produkcji próbnej. Stąd też ważne jest zapewnienie odpowiedniej powierzchni hali oraz ciągów transportowych (np. na potrzeby wjazdu samochodem ciężarowym).
Hala produkcyjna powinna mieć dostęp do mediów o odpowiednich parametrach, pozwalających na bezpieczną pracę linii podczas uruchomień próbnych.

ELPLC globalny dostawca

Firma ELPLC S.A. dysponuje dużym potencjałem technicznym i finansowym.
Stąd też z powodzeniem jej maszyny pracują w wielu krajach nie tylko Europy. Stanowiska, stacje i linie produkcyjne i montażowe pracują m. in. na Słowacji i w Hiszpanii, a także w Bułgarii, Rosji, Czechach, Francji oraz w Wielkiej Brytanii, Chinach, Meksyku, Stanach Zjednoczonych. W ELPLC S.A. proces sprzedażowy jest koordynowany i wspomagany przez Dział Sprzedaży, dbający o najwyższy poziom komunikacji i gwarantujący sprawny obieg informacji technicznej, począwszy od udowodnienia kompetencji i zasobów firmy ELPLC S.A., zbierania danych na potrzeby prac koncepcyjnych, prezentowania koncepcji, poprzez wprowadzenie zmian do koncepcji i złożenie oferty techniczno-handlowej, odpowiadającej potrzebom klienta, aż do koordynacji obiegu dokumentów zamówieniowych. Wszystko po to, aby proces doboru rozwiązania „szytego na miarę” przebiegał szybko i sprawnie. .

Z kolei na etapie realizacji projektu do komunikacji firmy ELPLC S.A. z klientem przydzielany jest Project Manager, który dysponuje kompleksową wiedzą i kompetencjami do sprawnej realizacji projektu. Stanowi on pierwszą linię komunikacyjną i koordynuje przebieg prac we wszystkich branżach wykonawczych. Project Manager zarządza przebiegiem produkcji, uruchomieniem maszyny, odbiorem, przekazaniem dokumentacji oraz czuwa na prawidłową obsługą posprzedażową w zakresie modernizacji i dostosowania do wszelkich zmian w procesie.

Na etapie realizacji inwestycji firma ELPLC S.A. opracowuje harmonogram prac, który jest przekładany klientowi. Project Manager czuwa nad jego przebiegiem. Na bieżąco, w ciągłej konsultacji z klientem, są wprowadzane ewentualne korekty i zmiany tak, aby projekt był zakończony w zaplanowanym czasie.