TOMAI Factory System

TOMAI Factory System

System zarządzania i monitorowania produkcji, zbierający i analizujący dane z maszyn.

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linie przeznaczone do produkcji i testowania amortyzatorów zajmują wysoką pozycję w portfolio firmy i doczekały się wielu innowacji.

Linie dysz cyrkonowych

Linie dysz cyrkonowych

Zrobotyzowane linie w ciągu technologicznym wytwarzania dysz cyrkonowych, produktu dla branży odlewniczej.

Linie i maszyny w produkcji samochodowych przewodów klimatyzacyjnych (2)

Bartłomiej Juszczyk, 2023.05.18, Budowa linii i maszyn

Czytaj też: Linie i maszyny w produkcji samochodowych przewodów klimatyzacyjnych (1)

Wymagania jakie pojawiają się w układach wykorzystujących CO2 jako czynnik chłodzący, nie omijają także przewodów klimatyzacyjnych. Jedną z metod jest produkcja przewodu z gumy AEM [2] wzmocnionej oplotem stalowym, który w środku zawiera karbowaną, elastyczną rurkę ze stali nierdzewnej. Tak wykonany przewód może pracować z ciśnieniem roboczym 170 bar w temperaturze -40÷150°C. Zapewnia zerową przepuszczalność, wysoką wytrzymałość ciśnieniową i temperaturową oraz spełnia specyfikację DIN 74106.

Stacja cięcia bezwiórowego - system podawania i naciągu węża falistego

Linia do produkcji przewodu gumowego ze stalowym wężem falistym w środku

Początek procesu – precyzyjne cięcie węża falistego

Wąż falisty ze stali nierdzewnej jest dostarczany w zwojach na bębnach o różnych średnicach burty. Długość węża na pojedynczym bębnie to 400÷1100m. Transport komponentu do cięcia zapewniają rozwijarki wraz z pomocniczym układem podającym, który reguluje naciąg i tym samym minimalizuje wpływ rozciągnięcia materiału na rzeczywistą długość uciętego kawałka. Cięcie bezwiórowe musi być wykonane precyzyjnie z obu stron w określonym punkcie fali, co jest badane za pomocą systemu wizyjnego. Specyfikacja producenta określa zakresy długości oraz średnicy zewnętrznej wyciętego kawałka. System rolek podających zapewnia optymalną odległość od głowicy tnącej i odpowiednie napinanie węża, aby ograniczyć możliwość jego deformacji.

Stacja spawania orbitalnego i pasywaji elektrochemicznej

Montowanie nypli, spawanie i pasywacja elektrochemiczna

Odcinki węża falistego o odpowiedniej długości trafiają następnie do automatycznej stacji obustronnego montażu nypli. Wykonane są one także ze stali nierdzewnej. Odbywa się tutaj proces spawania orbitalnego TIG w atmosferze argonowej. Po wygaszeniu łuku elektrycznego i opróżnieniu atmosfery ochronnej, następuje automatyczny powrót obrotnika z komponentem do pozycji bazowej. Detal przejeżdża na kolejną stację w celu przeprowadzenia pasywacji elektrochemicznej spoin. Napęd elektryczny wprawia komponent w ruch obrotowy a układ pneumatyczny przysuwa głowice czyszczące spoiny. Pasywacja elektrochemiczna jest szczególnie skuteczna w przypadku spoin ze stali nierdzewnej i zapewnia optymalną odporność na korozję. Nadmiar cieczy stosowanej w procesie jest odbierany przez system kwasoodpornych zbiorniczków. Mierzony i sprawdzany jest szereg parametrów takich jak: droga montażu nypli, prędkość rotacji elektrody podczas spawania orbitalnego, natężenie prądu spawania, prędkość obrotu głowic pasywacji czy konduktancja kąpieli pasywującej.

Montowanie węża stalowego w przewodzie gumowym

Tak przygotowany wąż stalowy można wmontować do wnętrza węża gumowego o dostosowanej długości. Wykonuje się też specjalny otwór w gumie zabezpieczony później silikonową opaską. Na końcu zakłada się D-ringi na stalowych nyplach. Maszyna zapewnia montaż bez odkształceń i zarysowań elementów oraz na odpowiednim poziomie czystości. Złożony detal jest przedmuchiwany a ewentualne zanieczyszczenia trafiają do odpowiedniej komory. Wysunięcie nypli z węża gumowego jest kontrolowane za pomocą profilometru. Sprawdzana jest również obecność D-ringów i mierzona jest droga oraz opcjonalnie siła montażu węża stalowego w gumowym.

Podmontaż opasek i zaciskanie końcówek bloczek i konektor

Każdy kompletny przewód składa się z dwóch końcówek i odcinka zmontowanego wcześniej węża. Na części gumowej zakładane są opaski, które są zaciskanie w kolejnej stacji. Końcówki są wygięte w zadany kształt i są zwieńczone bloczkiem oraz konektorem. Operacja montażu polega na wsunięciu końcówek od strony na nyple i zaciśnięcia konektorów wokół połączenia z nyplami. Załadunek odbywa się ręcznie, natomiast montaż i rozładunek automatycznie. Możliwa jest integracja z manipulatorem lub robotem odbierającym zmontowane przewody.

Zaciskanie opasek ze stali nierdzewnej

Przewód jest manualnie wstępnie pozycjonowany. Maszyna automatycznie rozsuwa opaski podmontowane na wcześniejszej stacji. Pozycja opasek wynika z referencji produktu. Następuje weryfikacja prawidłowości położenia opaski i wykonanie operacji zaciskania. Opcjonalnie kontroluje się owalizację.

Maszyny do kompletacji przewodów i testu przepływu

Przewody klimatyzacji grupowane są w wiązki o różnej liczebności np. dwuczęściowe lub pięcioczęściowe. Stacja kompletacji umożliwia montaż przez jednoczesne wciśnięcie przewodów o odpowiedni kołnierz. Po tej operacji wykonywany jest przedmuch i automatyczny test przepływu suchym filtrowanym powietrzem bez mgły olejowej. Ma on sprawdzić czy nie nastąpiło zwężenie przekroju któregoś z przewodów składowych lub jego całkowite zatkanie.

Stacja cięcia

Linia montażu przewodu ze stalową rurką falistą - stacja cięcia bezwiórowego oraz rozwijarki

Stacja cięcia bezwiórowego

Stacja cięcia bezwiórowego - system podawania i naciągu węża falistego

Spawanie i pasywacja

Stacja spawania orbitalnego i pasywacji elektrochemicznej

Montaż węża

Stacja montażu węża stalowego w gumowym, nakładania D-ringów i opaski silikonowej

Stacja podmontażu

Podmontaż opasek i zaciskanie końcówek bloczek i konektor

Zaciskanie i owalizacja

Stacja zaciskania opasek stalowych i kontroli owalizacji

Maszyny kompletacji i montażu wiązek i testu przepływu

Maszyny kompletacji i montażu wiązek i testu przepływu

Układ pneumatyczny testera przepływu

Układ pneumatyczny testera przepływu

Stacje lutowania indukcyjnego

Stacje lutowania indukcyjnego elementów aluminiowych z chłodzeniem wodnym (adaptera sensora i korpusu zaworka)

Przypisy

[2] AEM - kauczuk etylenowo-akrylowy

Maszyny i linie ELPLC SA

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowaniu maszyn, kompletnych zrobotyzowanych linii montażowych oraz tworzeniu oprogramowania dla przemysłu. Oferujemy nasze kompetencje dla wielu branż. Dostarczamy rozwiązania Przemysłu 4.0 / Smart Factory.

Automatyzacja i robotyzacja
Budowa linii i maszyn
Modernizacja istniejących linii
Oprogramowanie dla przemysłu
Serwis
Badania i rozwój
Powrót do bloga

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj praktyków